Humber Local Enterprise Partnership (LEP), największa grupa biznesowa w Hull, włączyła w swoje struktury Employability Charter, organizację, której zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w tworzeniu miejsc pracy.
Więcej miejsc pracy?
Odkąd Employability Charter zaczęło swoją działalność jesienią 2012r., zapisało się do niego 80 organizacji, w tym firmy i placówki edukacyjne. Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest częstym problemem w Wielkiej Brytanii. Sam Whitaker, przewodniczący szkoły budowlanej Esteem Consortium potwierdza, że brak kwalifikacji zawodowych wśród aplikantów został podkreślony także w raporcie przygotowanym przez Humber LEP. „W Hull mamy już działający model, który pozwala na przygotowanie odpowiedniej kadry” – mówił (cyt. za www.hulldailymail.co.uk). „Skoro już ustanowiliśmy taką bazę, jedynym sensownym wyjściem wydało się rozszerzenie naszej oferty i podzielenie doświadczeniem z całym Humber”. Whitaker dodał także, że Employability Charter istnieje, ponieważ to właściwa rzecz do zrobienia dla właścicieli przedsiębiorstw.

Zadaniem Employability Charter jest niesienie pomocy młodym osobom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności, które przydadzą się im w późniejszej pracy, a także podczas rozmów rekrutacyjnych. Ma także łączyć młodych pracowników z przedsiębiorstwami poszukującymi świeżej kadry, a w przyszłości doprowadzić do tworzenia nowych stanowisk pracy.

Ann Newlove, która również jest zaangażowana w prowadzenie projektu, mówi: „Przez ostatnie 18 miesięcy staraliśmy się pokazywać młodym ludziom, w jaki sposób mogą wykorzystywać umiejętności z życia codziennego w pracy. Podkreślaliśmy, że umiejętność rozwiązywania problemów może zostać wykorzystana w pracy i jest to coś, czym mogą pochwalić się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”. Z wypowiedzi kobiety wynika, że rozumienie i rozwijanie umiejętności przydatnych w miejscu pracy to problem nie tylko dla osób kończących szkołę, ale także dla studentów uniwersyteckich oraz osób, które od dawna są na bezrobociu.

Połączenie Employability Charter z LEP pozwoliło na powstanie nowej strony internetowej, a także na wydanie książki Employability What?, pełnej wskazówek dla studentów.

Firmy zgromadzone w Humber LEP zaoferowały pomoc osobom szukającym pracy w takich dziedzinach jak: pomoc w podnoszeniu kwalifikacji, zatrudnianie absolwentów z East Yorkshire, wspomaganie początkujących przedsiębiorców oraz oferowanie staży.

Mike Partner, członek Zarządu LEP, powiedział: „Pracując z Esteem i partnerami na terenie Humber mamy pewność, że ci, którzy szukają pracy w naszym regionie, mają dostęp do nauki przydatnych umiejętności, a to będzie miało pozytywny oddźwięk u pracodawców poszukujących nowych pracowników”.


Źródło: http://www.hulldailymail.co.uk/