Rada Miasta Hull zaprasza firmy do ubiegania się o najnowsze dotacje na wsparcie biznesu związane z COVID-19, które już obowiązują.

Dwa programy oferują dotacje w wysokości do 6 000 GBP dla firm doświadczających trudności z powodu wariantu Omicron i reakcji rządu na wdrożenie Planu B, a także podwójnego wpływu niższego zapotrzebowania konsumentów i nieobecności pracowników.

I PROGRAM 
Dotacja Omicron Hospitality and Leisure Grant zapewnia jednorazową dotację na wsparcie firm. Kwalifikują się firmy w sektorach hotelarstwa, wypoczynku i zakwaterowania. Dotacje wahają się od 2667 GBP do 6000 GBP i są uzależnione od wartości podlegających opodatkowaniu. Pełne informacje na temat kwalifikujących się rodzajów działalności są przedstawione na stronie internetowej rady wraz z formularzem aplikacyjnym online .
Wnioski należy składać do południa w piątek 18 marca 2022 r.

II PRORAM
Dotacja na Dodatkowe Ograniczenia (ARG), może zapewnić podobny poziom dotacji. Jest skierowany do firm, które nie kwalifikują się do powyższej dotacji, ale które są poważnie dotknięte ograniczeniami związanymi z koronawirusem i rozwojem wariantu Omicron. Obejmie to firmy z branży hotelarskiej, rekreacyjnej i zakwaterowania bez nieruchomości podlegającej opodatkowaniu, a także firmy zajmujące się łańcuchem dostaw. Pełne wytyczne i wniosek online znajdują się na stronie internetowej rady.
Wnioski należy składać do poniedziałku 14 lutego 2022 r.

„Rada już rozdysponowała ponad 100 mln funtów dotacji na wsparcie lokalnych firm dotkniętych pandemią COVID-19. Chociaż ta ostatnia alokacja dodatkowych środków jest skromna w porównaniu do poprzedniej to i tak dalej jest mile widziana. Zachęcam właścicieli firm, aby sprawdzili swoje uprawnienia i jak najszybciej złożyli wniosek w razie potrzeby”. – powiedział Radny Daren Hale.