Rada Miasta Hull jest zaangażowana w promowanie zielonych rozwiązań i technologii w mieście.

Rada poszukuje konsultantów do przeprowadzenia szczegółowego sprawdzenia wykonalności i rozwoju projektu w celu ewentualnej instalacji paneli fotowoltaicznych i komplementarnych technologii systemów energetycznych na dachach budynków korporacyjnych Rady.

Technologie te przyczyniłyby się do programu dekarbonizacji Rady. Zwiększyłyby wytwarzanie energii odnawialnej, zmniejszyłyby zależność od energii pochodzącej ze scentralizowanej produkcji, zwiększyły lokalne bezpieczeństwo energetyczne i odporność oraz zapewniłyby samorządowi długoterminowe źródło dochodów o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Projekt będzie częścią szerszego programu dekarbonizacji energii w mieście i jest kluczowym elementem Planu Miejskiego i Strategii Neutralności Węglowej do 2030 roku.

„Mamy obowiązek działać, dlatego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich, a w miejscach takich jak Hull i na wschodnim wybrzeżu Yorkshire doświadczyliśmy na własnej skórze straszliwych konsekwencji zmian klimatycznych.

Rada Miasta Hull jest zaangażowana w inwestowanie w przyszłość następnych pokoleń. Będziemy współpracować z mieszkańcami i społecznościami, aby zidentyfikować odpowiednie, ekologiczne możliwości. Miasto i region szybko stają się światowym liderem w dziedzinie zielonych technologii i energii odnawialnej, a jako rada jesteśmy zdeterminowani, aby to wspierać i odzwierciedlać”. – powiedziała Radna Rosie Nicola.

Rada Miasta Hull zidentyfikowała różne potencjalne miejsca dla zielonych rozwiązań i technologii. Konsultanci pomogą Radzie zidentyfikować te budynki, które są w stanie przyjąć panel fotowoltaiczny, a także zrozumieć szczegółowe koszty i korzyści wynikające z każdej lokalizacji.

Prace konsultingowe na etapie wykonalności projektu turbiny wiatrowej, farmy słonecznej i projektu baldachimu słonecznego przeszły teraz do przetargu i będą przebiegać zgodnie ze standardowym procesem zamówień Rady Miasta Hull!