hull.plInauguracja drugiej kampanii Polacy Głosują odbyła się 31. marca w Polskim Ośrodku Społeczno- Kulturalnym (POSK) w Hammersmith w Londynie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone media polonijne.

Podczas konferencji prasowej Polacy Głosują: The European Chapter zaprezentowany został zakres działań w okresie poprzedzającym wybory czerwcowe, a także główne cele i założenia kampanii. Zespół podkreślił, że podczas kampanii będą organizowane różne wydarzenia m.in. spotkania z politykami kandydującymi do Parlamentu Europejskiego. Celem takich spotkań jest przybliżenie polskim wyborcom zamieszkałym w Wielkiej Brytanii problematyki wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawienie sylwetek głównych kandydatów.

Jan Mokrzycki ze Zjednoczenia Polaków w Wielkiej Brytanii skomentował inaugurację Polacy Głosują: The European Chapter następująco: „Cieszymy się, że organizatorzy kampanii Polacy Głosują stworzyli nowy zespół w celu rozwinięcia kolejnej, tym razem krajowej kampanii. Właśnie potrzeba nam neutralnej platformy informacyjnej, która przy wsparciu innych organizacji polonijnych uświadomi i poprowadzi polskie społeczeństwo zamieszkałe tutaj przez proces tych wyborów.”.

Organizatorzy kampanii Polacy Głosują: The European Chapter dodali: „Zachęcamy Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii do wzięcia udziału w tych ważnych wyborach. Chcemy pokazać Europie i Brytyjczykom, iż mamy świadomość swoich praw, jesteśmy zaangażowani w sprawy polityczne kraju, w którym mieszkamy, a tym samym powinniśmy być postrzegani jako wartościowi członkowie tutejszego społeczeństwa.”

POLACY GŁOSUJĄ: THE EUROPEAN CHAPTER

Polacy Głosują: The European Chapter jest drugą kampanią wyborczą bazującą na sukcesie poprzedniej kampanii z 2008 podczas majowych wyborów na burmistrza Londynu. Tak jak poprzednio celem tej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie neutralnej platformy informacyjnej przy współpracy innych organizacji polonijnych.

Główne cele i założenia

  • Uświadomienie Polakom zamieszkałym w Wielkiej Brytanii, że powinni korzystać z równouprawnienia, jakie im daje Unia Europejska
  • Zachęcenie Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu na lokalnego kandydata brytyjskiego, który będzie reprezentował ich interesy w Wielkiej Brytanii
  • Pokazanie społeczności brytyjskiej, że Polacy są politycznie świadomi, a co za tym idzie stanowią wartościową i znaczącą część tutejszego społeczeństwa.

Zespół

Zespół Polacy Głosują: The European Chapter składa się z siedmiu młodych osób ze środowiska polonijnego w Londynie, którzy na co dzień pracują m.in. jako konsultanci finansowi, PR-owcy, informatycy, inżynierowie i prawnicy.

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Polacy Głosują: The European Chapter jest niezależną inicjatywą obywatelską zorganizowaną przy ścisłej współpracy i poparciu Polish Professionals in London (PPL), Poland Street, Polish City Club (PCC) oraz Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.