W połowie września pisaliśmy o formalnościach, o jakich należy pamiętać, jeśli chcemy głosować w zbliżających się wyborach parlamentarnych w Polsce przebywając za granicą. Od poniedziałku można już rejestrować się online.

„Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.” – taki komunikat  pojawił się niedawno na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Obywatele polscy, którzy będą chcieli wziąć udział w wyborach 25 października, będą głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu RP zarejestrowanych w okręgach wyborczych w Warszawie.

Dla obywateli polskich pozostających za granicą, utworzono 250 okręgów wyborczych, czytamy na stronie MSZ.

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty. Podczas rejestracji wyborca zostanie poproszony o podanie wybranego sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraju i komisji, w której chce oddać swój głos. Rejestracja zostanie zakończona przesłaniem na naszą skrzynkę mailową podaną w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenia.

Jak czytamy na stronie polskiego MSZ, „ aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą”.

Zamiar głosowania droga korespondencyjną należy natomiast zgłosić najpóźniej do dnia 7 października 2015 r. Wybierając taki sposób głosowania wyborca powinien podać adres, na jaki zostanie przesłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego, co  powinno zawierać zgłoszenie, znaleźć można w tym artykule i na stronie polskiego MSZ.