Istnieją sytuacje, w których pracodawca może cię zwolnić mimo tego, że jesteś w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Jeśli jednak twoja ciąża jest głównym powodem zwolnienia, to dochodzi do dyskryminacji na tle płci – jak podaje portal www.maternityaction.org.uk.

Istnieją dokładnie trzy sytuacje, w których możesz stracić pracę będąc w ciąży lub przebywając na urlopie macierzyńskim. Są to:

  • czasowe lub stałe zamknięcie twojego zakładu pracy,
  • zmiana siedziby twojego zakładu pracy, która uniemożliwia twoje dalsze zatrudnienie,
  • do wykonywania pracy potrzebnych jest mniej pracowników.

Zwolnienie a wypłata SMP i innych świadczeń

Aby móc ubiegać się o SMP (Statuatory Maternity Pay), musisz spełniać konkretne warunki, takie jak staż pracy czy wysokość zarobków. Pieniądze możesz zacząć otrzymywać od tzw. qualifying week, czyli na 15 tygodni przed planowaną datą porodu. Od tego, kiedy twój etat zostanie zlikwidowany, zależy, czy będzie przysługiwać ci SMP:

Zwolnienie nastąpiło przed 15. tygodniem – nie otrzymujesz SMP, ale może przysługiwać ci Maternity Allowance. Jeżeli zwolnienie nastąpiło po lub w trakcie qualifying week (i spełniasz pozostałe warunki), otrzymujesz normalne SMP, tak samo jakbyś była nadal zatrudniona.

Jeżeli twój pracodawca umyślnie zwolni cię przed qualifying week, żeby uniknąć wypłacania ci SMP, musisz zgłosić się do HMRC w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy po raz pierwszy powinnaś otrzymać SMP. Twój pracodawca automatycznie będzie musiał ci je wypłacić, będziesz mogła go też pozwać za dyskryminację na tle płci.

Ciąża a odprawa i płatny okres wypowiedzenia

Niezależnie od ciąży i otrzymywania SMP w czasie zwolnienia masz prawo do odprawy (redundancy pay) oraz płatnego wypowiedzenia, oczywiście pod warunkiem, ze spełniasz pozostałe kryteria. W przypadku odprawy:

  • musisz pracować dla swojego pracodawcy przez co najmniej 2 lata oraz mieć ukończone 17 lat,
  • jeśli masz poniżej 21 lat, otrzymujesz połowę swojej tygodniowej pensji przez jeden tydzień za każdy przepracowany rok, jeśli np. pracujesz dwa lata i średnio tygodniowo zarabiasz £100 to: £100×50% x 2 lata pracy = £100,
  • jeśli jesteś w wieku 22 – 40 lat to dostajesz całą tygodniową pensję, plus jeden tydzień za każdy przepracowany rok; jeśli np. pracujesz 6 lat i średnio zarabiasz £120 to: £120×100% x 6 lat pracy = £720,
  • jeśli masz 41 lat lub więcej, za każdy przepracowany rok otrzymujesz wypłatę w wysokości 150% zwykłej pensji tygodniowej, jeśli np. pracujesz 15 lat i średnio zarabiasz £200 to: £200×150% x 15 lat = £4.500,
  • maksymalny limit to 20 lat, a tygodniowa stawka nie może przekraczać £450 za tydzień, tak więc maksymalna odprawa może wynosić £9.000.

Jeżeli przebywasz na urlopie i otrzymujesz zasiłek macierzyński, twoja odprawa powinna być liczona zgodnie z twoimi normalnymi zarobkami, a nie na podstawie SMP lub innego zasiłku.

Płatne wypowiedzenie (notice) otrzymujesz po przepracowaniu co najmniej jednego miesiąca i trwa ono jeden tydzień. Jeżeli przepracowałaś więcej niż 2 lata, przysługuje ci jeden tydzień wypłaty za każdy przepracowany rok, maksymalnie do 12 tygodni.

Zwolnienie a przejście na inny etat

Twój przełożony musi pamiętać, że jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim i twoje stanowisko wyselekcjonowano do likwidacji, ale utworzono inne, masz pierwszeństwo do jego objęcia (oczywiście, jeżeli możesz wykonywać taką pracę). Żeby otrzymać nowe stanowisko nie musisz brać udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, a warunki (np. wysokość wypłaty) nie mogą być gorsze niż na poprzednim stanowisku.

Masz pierwszeństwo względem osób, których stanowiska też zlikwidowano, ale nie są na urlopie macierzyńskim. Jeżeli nie przyjmiesz zaproponowanego stanowiska bez umotywowanych powodów, tracisz prawo do odprawy.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja dbająca o prawa kobiet, ich dzieci oraz partnerów.