Nie wiadomo, kiedy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Hull (St. Mary’s Church) został pobudowany. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1327 roku — wówczas kościół był jedynie niewielką kaplicą.

Po raz kolejny o kościele wspomniano w dokumencie sygnowanym przez arcybiskupa Meltona z 1333 roku — czytamy w nim, że proboszczowi kaplicy Chapel of the Blessed Mary in Hull przysługuje prawo do udzielania sakramentów, takich jak chrzest czy komunia. W praktyce sprawiło to, że kościół przestał pełnić w istocie funkcję kaplicy, a zyskał niemal zupełną autonomię.

Oficjalnie St. Mary’s Church stał się kościołem parafialnym dopiero po reformacji.

Na przestrzeni lat budynek świątyni był wielokrotnie przebudowywany. Po raz pierwszy remont przeprowadzono najprawdopodobniej około 1400 roku (wówczas przebudowano wschodnie skrzydło kościoła). W XVI wieku wybudowano wieżę kościelną (niemal w całości z cegieł z elementami kamienia). Historycy są jednak zdania, że budowa trwała wiele lat i odbywała się w kilku fazach z poprzedzającym je okresem przygotowawczym.

Pięć dzwonów zawisło w 1727 roku na dzwonnicy należącej do kościoła. Było to możliwe dzięki usilnym staraniom Williama Wilbeforce’a. W XIX wieku, już po śmierci filantropa, powieszono jeszcze jeden dzwon.

W latach 60. XIX wieku Sir George Gilbert Scott zlecił przeprowadzenie w świątyni prac modernizacyjnych. Od tamtego czasu w wyglądzie kościoła nie zmieniło się prawie nic. Warto o tym pamiętać, podziwiając budynek świątyni i mając na uwadze fakt, iż Sir George Gilbert Scott zalecił, by podczas prac remontowych nie zmieniano zbyt wiele w konstrukcji budynku. Chciał bowiem zachować jego pierwotny, średniowieczny charakter, uważając, że to olbrzymie dziedzictwo dla Hull.

Ostatnie kosmetyczne prace modernizacyjne zakończyły się w 2007 roku.

Zwiedzając ten niezwykły, średniowieczny kościół wybudowany w stylu gotyckim, warto zwrócić również uwagę na pomnik Williama Dobsona z 1666 roku (północne wrota świątyni). Dobson pełnił dwukrotnie funkcję szeryfa Hull, a przez jedną kadencję sprawował także urząd burmistrza. Ze względu na to, że był jednym z głównych darczyńców, dzięki którym możliwy był rozwój parafii i kościoła, w roku, w którym zmarł, postawiono na jego cześć specjalny pomnik.

Na stronie internetowej parafii znaleźć można informacje na temat nabożeństw, które odbywają się w świątyni. Parafia organizuje również co jakiś czas koncerty i inne imprezy okolicznościowe. Więcej informacji w zakładce NEWS & EVENTS.