Kierownica po prawej stronie, zmiana biegów lewą ręką… To jedne z najczęstszych przyczyn, jakie zniechęcają nas do nauki jazdy na wyspach. Na szczęście nie taki diabeł straszny…, można chociażby zdawać egzaminy na prawo jazdy w języku polskim. Na wszystkie kategorie.

Na wyspach naukę jazdy samochodem osobowym rozpoczynamy od wypełnienia druku D1 wnioskującego o wydanie tymczasowego prawa jazdy (provisional driving license). Dokument ten mogą otrzymać osoby, które skończyły 17 lat, można jednak wnioskować o jego wydanie 3 miesiące wcześniej. Wniosek D1 można znaleźć w większości oddziałów poczty (Post Office), a także w lokalnych placówkach DVLA. Wydanie provisional driving license na samochód osobowy kosztuje obecnie 50 funtów. Warto wiedzieć, że to tymczasowe prawo jazdy nie uprawnia nas do poruszania się po szosach Polski.

Z instruktorem lub bez

Zaopatrzeni w provisional driving license możemy rozpocząć naukę z instruktorem lub osobą, która ukończyła co najmniej 21 lat oraz posiada prawo jazdy wydane w Wielkiej Brytanii lub w jednym z krajów UE (w tym w Polsce) nie wcześniej niż 3 lata wstecz. Jest mało prawdopodobne, by ktoś inny niż instruktor miał wiedzę i kwalifikacje potrzebne do tego, by nauczyć poprawnej jazdy samochodem, dlatego lepiej uczyć się pod okiem instruktora. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na naukę bez profesjonalnego instruktora, samochód musi być oznaczony z przodu i z tylu literą L, a ty musisz zostać uwzględniony w ubezpieczeniu samochodu. Jeśli wybierzesz opcję nauki z instruktorem, to on zdecyduje, kiedy będziesz gotów do przystąpienia do egzaminu. Nauka z profesjonalnym instruktorem jazdy kosztuje, w zależności od rejonu Wielkiej Brytanii, od 17 do 25 funtów na godzinę. W Zjednoczonym Królestwie, w przeciwieństwie do Polski, nie musisz ‘wyjeździć’ określonej liczby godzin, nim przystąpisz do egzaminów. Nie musisz też zapisywać się na kurs nauki jazdy, tak jak jest to w Polsce.

Badania lekarskie niepotrzebne

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy na samochód osobowy, inaczej niż w Polsce, nie musisz poddawać się badaniom lekarskim. Wypełniając aplikację o provisional driving licence będziesz musiał tylko zaznaczyć, na jakie choroby chorujesz oraz określić swój stan zdrowia. Egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, składa z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część teoretyczna składa się z: testu z pytań z jedną lub wieloma odpowiedziami oraz z testu dostrzegania zagrożeń na drodze (hazard perception). Należy zaliczyć oba testy, aby zdać egzamin teoretyczny.

Zdajemy po polsku

Warto wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość zdawania teoretycznych i praktycznych egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy w języku polskim. To zdecydowanie ułatwia zadanie. Gdy będziesz rezerwować termin egzaminu, powinieneś poinformować, że chciałbyś zdawać egzamin w swoim ojczystym języku. Jeśli to zrobisz, podczas egzaminu teoretycznego obok pytań wyświetlonych w języku angielskim, zaopatrzony w słuchawki, usłyszysz polskie tłumaczenie, które będziesz mógł odsłuchać dowolną ilość razy. W przypadku zdawania egzaminu na prawo jazdy na samochód ciężarowy lub autobus trzeba przybyć na egzamin z licencjonowanym przez Driving Standard Agency tłumaczem. Podobnie z egzaminem praktycznym. Jeśli nie znasz angielskiego, masz prawo zabrać ze sobą kogoś, kto ma ukończone 16 lat i będzie pełnił rolę tłumacza.

Ucz się po polsku

Pomocne w przygotowaniu do egzaminu będą testy na egzamin teoretyczny w języku polskim. Kosztują one 35 funtów na samochód osobowy lub motocykl oraz 45 funtów na samochód ciężarowy bądź autobus. Zawierają one wszystkie aktualnie obowiązujące pytania i odpowiedzi. Z kolei DVD przybliżające hazard perception kosztuje 13 funtów w zestawie razem z książką na dowolną kategorię. W materiały te można zaopatrzyć się na www.emano.co.uk lub dzwoniąc na numer 0 7871 410 164. Firma Emano Translation Services, które udostępnia te publikacje, posiada licencję Driving Standard Agency na tłumaczenia testów na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz licencję Her Majesty’s Stationery Office na tłumaczenie brytyjskiego kodeksu drogowego, który będzie dostępny już maju br.

Zarezerwuj termin egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminów, należy zarezerwować ich termin na stronie www.direct.gov.uk/en/motoring lub telefonicznie pod numerem 0300 200 1122. W dniu egzaminu trzeba mieć ze sobą obie części tymczasowego prawa jazdy, czyli przypominającą kartę kredytową plakietkę ze zdjęciem oraz zieloną kartkę formatu A4, czyli counterpart. Na tej karcie umieszcza się na przykład informacje o punktach karnych i wyrokach sądowych za wykroczenia drogowe.

Najpierw egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na samochód osobowy kosztuje obecnie 30 funtów. Składa się on z 50 pytań, na które będziesz miał 57 minut. Możesz popełnić maksymalnie 7 błędów, co oznacza, że musisz udzielić przynajmniej 43 poprawne odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upłynięciu 57 minut będziesz mógł przystąpić do drugiej części egzaminu, czyli do hazard perception. Tutaj oceniane będą twój refleks i spostrzegawczość. Na monitorze komputera zostanie wyświetlone 14 krótkich filmów przedstawiających codzienne sytuacje na drodze. Twoim zadaniem będzie zareagować w porę poprzez kliknięcie na rozwijające się zagrożenie. Za każdy film możesz otrzymać maksymalnie 5 punktów, ponieważ w każdym z nich będzie występować jedna niebezpieczna sytuacja podlegająca punktacji. Od tego, jak szybko zareagujesz i klikniesz myszką, będzie zależeć, ile punktów otrzymasz. W jednym filmie będą się znajdować dwie niebezpieczne sytuacje podlegające punktacji. Pamiętaj, że tak jak w realnej sytuacji na drodze, niestety nie możesz powrócić do żadnego z oglądanych filmów. By zaliczyć drugą cześć egzaminu z teorii musisz zdobyć 44 punkty z 75 możliwych.

Potem egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na samochód osobowy kosztuje obecnie 56.50
– 67.00 funtów, w zależności od tego, kiedy się odbywa. Trwa on około 40 minut. Przed egzaminem zostaniesz poproszony o przeczytanie tablicy rejestracyjnej z odległości 20 metrów. Jeśli nie mówisz po angielsku, będziesz mógł zapisać numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli masz wadę wzroku, koniecznie załóż okulary lub szkła kontaktowe. Po badaniu wzroku zdający usłyszy dwa pytania sprawdzające, czy potrafi odpowiednio ocenić stan pojazdu, którym chce jechać. Będą one zadawane oczywiście po angielsku. Wszystkie możliwe pytania są zawarte w języku polskim w podręczniku udostępnianym przez Emano Translation Services. Wystarczy poprosić swojego tłumacza o ich przetłumaczenie podczas egzaminu. Twoja odpowiedź może również zostać przetłumaczona.
Podczas egzaminu należy przeprowadzić dwa manewry. W wypadku cofania może to być: cofanie po łuku, zawracanie na drodze, cofanie na miejsce parkingowe. Można być również poproszonym o wykonanie emergency STOP, czyli awaryjnego zatrzymania się.
Egzaminator będzie zwracał uwagę na bezpieczeństwo jazdy, ale również na znajomość kodeksu drogowego. Dopuszczalne jest popełnienie aż 15 drobnych błędów. Pamiętaj jednak, że jeden poważny błąd oznacza oblanie egzaminu.

Zdałem!

Jeśli zaliczysz egzamin praktyczny, możesz dać egzaminatorowi swoje tymczasowe prawo jazdy, które on zeskanuje i odeśle do DVLA. Nowe prawo jazdy otrzymasz pocztą do trzech tygodni. Warto wiedzieć, że od razu po zdaniu można samodzielnie prowadzić pojazd. Jeśli ci się nie powiodło, nie ma się czym martwić. Zapytaj egzaminatora, jakie popełniłeś błędy, tak by móc przygotować się do następnego egzaminu. Możesz do niego przystąpić już po 10 dniach roboczych.

Więcej informacji na temat zdawania egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii, a także materiały do nauki jazdy w języku polskim, można znaleźć na www.emano.co.uk W razie dodatkowych pytań dotyczących nauki jazdy w Wielkiej Brytanii można skontaktować się z Emano Translation Services dzwoniąc na numer: 07 871 410 164.

Uwaga!

Osoby przygotowujące się do zdawania egzaminów na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii powinny upewnić się, że uczą się w oparciu o aktualne materiały. 4 sierpnia b.r. zdezaktualizowały się dotychczasowe testy przygotowujące do zdawania egzaminów na samochody ciężarowe i autobusy, natomiast 1 września zdezaktualizują się testy na samochody osobowe i motocykle.
– To bardzo ważne, by upewnić się, że uczymy się w oparciu o aktualne materiały – podkreśla Tymek Skroban-Korzeniecki z Emano Translation Services, wydawnictwa specjalizującego się w opracowywaniu materiałów przygotowujących do zdawania egzaminów na prawo jazdy w języku polskim w Wielkiej Brytanii. – Jeśli testy, którymi dysponują kandydaci na kierowców, pochodzą z niepewnego źródła, mogą być nieaktualne lub niekompletne, co może oznaczać nie zaliczenie egzaminu, dodatkowe koszty i rozczarowanie – zauważa Tymek Skroban-Korzeniecki.
Ulegnie również zmianie forma egzaminu na prawo jazdy na samochody ciężarowe i autobusy. Dotychczas egzamin trwał jeden dzień, zdający podczas testu z wiedzy teoretycznej odpowiadał na 60 pytań, natomiast podczas hazard perception miał do obejrzenia 14 filmów przedstawiających niebezpieczne sytuacje na drodze, tzw. hazard perception. Teraz egzamin będzie podzielony na dwa etapy. Podczas testu z wiedzy teoretycznej zdający będą odpowiadać na 100 pytań, natomiast podczas hazard perception będzie do obejrzenia 19 filmów.
Zmiany w formie egzaminów wynikają z tego, że zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, zostanie wprowadzony Driver Certificate of Professional Competence (Driver CPC) – odpowiednik polskiego świadectwa kwalifikacji dla kierowców zawodowych.
W nowe, ważne od 1 września testy przygotowujące do zdawania egzaminów na prawo jazdy na samochody osobowe w Wielkiej Brytanii można zaopatrzyć się od 3 tygodnia sierpnia na www.emano.co.uk , na wybranych portalach internetowych dla Polonii w UK, w księgarniach, dobrych sklepach z polskimi produktami oraz u wszystkich polskich instruktorów nauki jazdy na terenie Wielkiej Brytanii. Nowe testy do egzaminów na samochody ciężarowe i autobusy oraz motocykle będą dostępne w połowie września b.r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dezaktualizacji starych testów można pisać na adres: biuro@emano.co.uk .