Od września 2007 r. niektóre osoby muszą płacić za kursy ESOL.

Kursy są bezpłatne jeśli:

hull.pl– mieszkasz w Wielkiej Brytanii dłużej niż 3 lata
– jesteś mężem/żoną obywatela brytyjskiego i mieszkasz tutaj 1 rok
– jesteś osobą starającą się o azyl lub uchodźcą
– jesteś obywatelem państwa należącego do UE
oraz:
– masz 16-18 lat
– starasz się o azyl i przebywasz w Wielkiej Brytanii od 6 miesięcy
– otrzymujesz któreś z poniższych zasiłków:

  • zasiłek dla osób poszukujących pracy zależny od dochodów (income- based Job Seekers Allowance),
  • ulga podatkowa dla pracujących (Working Tax Credit) (roczne zarobki poniżej 15.050 funtów),
  • zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support)
  • zasiłek dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance)
  • dodatek emerytalny gwarantowany (Guaranteed Pension Credit)
  • zasiłek na podatek lokalny (Council Tax Benefit) i/lub zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)


– jesteś współmałżonkiem, partnerem/partnerką lub jesteś na utrzymaniu osoby pobierającej powyższe zasiłki.

Przy zapisie konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających.

Opłaty

Opłata za kurs wynosi 50 funtów za każdy okres nauki i obejmuje opłaty za rejestrację i egzaminy. Opłata musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem kursu.

Organizatorzy nie chcą, aby opłaty były barierą dla uczestnictwa w kursach. Jeśli opłata za kurs stanowi dla Ciebie problem, zwróć się o poufną poradę do swojego lektora.