Problem z wyborem szkoły

Myśląc o wyborze szkoły dla dziecka, rodzice zobowiązani są do podania trzech różnych placówek. Na obszarze miasta Hull obowiązuje rejonizacja, dlatego rodzice wpisując adresy szkół, do których chcieliby posłać swoje dzieci, powinni najpierw sprawdzić szkoły znajdujące się w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania.
Rejonizacja Hull dostępna tutaj http://www.hullcc.gov.uk

 

By dowiedzieć się czegoś więcej o danej szkole, można sięgnąć do informatora (dostępnego na przykład w każdej bibliotece) czy odwiedzić stronę internetową. W Internecie można również znaleźć raporty Ofsted’u (rządowego biura na podobieństwo polskiego Kuratorium Oświaty). Szkoła mniej więcej co dwa lata przechodzi kontrolę, po której wystawia się jej ocenę (w czterostopniowej skali: 1 – wyśmienita (outstanding), 2 – dobra (good), 3 – satysfakcjonująca (satisfactory), 4 – nieodpowiednia (inadequate).

Jeśli rodzice biorą pod uwagę zapisanie dziecka do szkoły znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania (np. w innym rejonie), muszą wiedzieć, jak zaplanować dziecku transport do i ze szkoły. Jasne jest też, że pierwszeństwo w naborze mają dzieci z danego rejonu.

Jak się ubiegać o przyjęcie do szkoły w Hull

Wszyscy rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły, muszą wypełnić formularz aplikacyjny. Formularz taki dostępny jest online (https://emsonline.hullcc.gov.uk/ccsenterprise_admissionsonline_live/default.aspx).
Można go również ściągnąć ze strony:
http://www.hullcc.gov.uk
lub
http://www.hullcc.gov.uk

Ponadto formularze dostępne są we wszystkich przedszkolach czy bibliotekach. Można je też zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 01482 300300.

Formularze aplikacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2013 – 2014 można składać do piątku 18 stycznia 2013.

Aplikacje przysłane po terminie będą rozpatrywane w kwietniu jako drugorzędne. Wyjątek stanowić będą sytuacje losowe (np. przeprowadzki).
O wynikach rodzice dowiedzą się 16 kwietnia 2013. Wtedy to rozesłane zostaną listy (lub e-maile w przypadku ubiegających się online) z decyzją, do jakiej szkoły dziecko zostało przyjęte.

W roku szkolnym 2013 – 2014 naborowi podlegają dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2008 roku a 31 sierpnia 2009 roku. We wrześniu 2013 roku dzieci te rozpoczną edukację pełnym wymiarze godzin. Dziecko może zacząć chodzić do szkoły w ciągu roku szkolnego, jednak nie później, niż od początku trymestru, czasie którego kończy pięć lat. Należy to jednak uzgodnić ze szkołą, do której dziecko zostało przyjęte.

Jeśli dziecko kończy 5 lat w semestrze letnim i rodzice chcieliby odroczyć pójście do szkoły pod koniec roku szkolnego, muszą ponownie przejść przez proces rekrutacyjny i ubiegać się o miejsce dla dziecka w klasie pierwszej (Year 1).

Przydział miejsc

Po upływie terminu nadsyłania formularzy zgłoszeniowych, który mija 18 stycznia 2013 roku, komisje ds. naboru podejmą decyzję odnośnie przydziału miejsc. Nie będzie problemu ze szkołami, do których napłynęło mniej podań niż jest przewidzianych jest miejsc dla dzieci.
Natomiast szkoły, które mają więcej kandydatów niż miejsc, będą musiały dokonać dodatkowej selekcji i zaoferować miejsca tym dzieciom, które spełniają najwięcej kryteriów (m.in. mają starsze rodzeństwo w danej szkole, wybrana szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, rodzina objęta jest nadzorem kuratora).

Jeśli dziecko spełniło warunki i dostało się do więcej niż jednej szkoły, wtedy zaoferowane zostanie miejsce w pierwszej ze szkół wpisanych w formularzu przez rodziców.

Odwołania od decyzji o przydziale

Może się zdarzyć, że dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły wyznaczonej przez rodziców. Co wtedy robić? Urząd miasta Hull podaje trzy wyjścia:
Rozpatrzyć i zaakceptować propozycję umieszczenia dziecka w szkole zaproponowanej przez urząd
Rozważyć zapisanie dziecka do szkoły wybranej przez siebie i ciągle mającej wolne miejsca
Odwołać się od decyzji urzędu. Wystarczy wtedy wypełnić przysłany przez urząd list („appeal form”). Na rozpatrzenie wniosku należy czekać około 2 miesiące.

Zmiana szkoły

Może się zdarzyć, że w trakcie trwania roku szkolnego rodzice będą zmuszeni znaleźć dziecku inną szkołę. W takiej sytuacji należy o swojej decyzji poinformować dyrekcję szkoły, do której dziecko uczęszcza, a następnie skontaktować się z komisją ds. rekrutacji Urzędu Miasta Hull (Admissions team, Children and young people’s services, Hull City Council, Treasury Building, Guildhall Road, Hull, HU1 2AB, Tel: 01482 300 300, email: lsadmissions@hullcc.gov.uk).

 

Lista szkół podstawowych w Hull:

Adelaide Primary
Adres: Walker Street
Hull
HU3 2RA
Tel: 01482 223 753
Fax: 01482 322 774
Email: admin@adelaide.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr B Roberts

Ainthorpe Primary
Adres: Ainthorpe Grove
Hull
HU5 5EB
Tel: 01482 353 963
Fax: 01482 573 021
Email: head@ainthorpe.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.ainthorpeprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs A Gladwin

Alderman Cogan’s Church of England Voluntary Aided Primary
Adres: Whitworth Street
Hull
HU9 3HJ
Tel: 01482 376 203
Fax: 01482 783 654
Email: admin@aldermancogan.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.aldermancogan.co.uk
Dyrektor: Mrs J Sutherland

Appleton Primary
Adres: Appleton Road
Hull
HU5 4PG
Tel: 01482 343 507
Fax: 01482 494 318
Email: admin@appleton.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.appletonschool.co.uk
Dyrektor: Mrs M Langton

Bellfield Primary
Adres: Saxby Road
Bellfield Avenue
Hull
HU8 9DD
Tel: 01482 374 490
Fax: 01482 701 524
Email: admin@bellfield.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.bellfield.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs C Mudd

Biggin Hill Primary
Adres: Biggin Avenue
Bransholme
Hull
HU7 4RL
Tel: 01482 825 377
Fax: 01482 830 596
Email: admin@bigginhill.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.bigginhill.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr A Chaffey

Bricknell Primary
Adres: Bricknell Avenue
Hull
HU5 4ET
Tel: 01482 493 208
Fax: 01482 443 750
Email: admin@bricknell.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.bricknellschool.co.uk
Dyrektor: Mr T Attwater

Broadacre Primary
Adres: Wawne Road
Bransholme
Hull
HU7 5YS
Tel: 01482 833 033
Fax: 01482 824 952
Email: admin@broadacre.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr M Dootson

Buckingham Primary
Adres: Buckingham Street
Hull
HU8 8UG
Tel: 01482 328 661
Fax: 01482 214 800
Email: admin@buckingham.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.buckinghamprimaryschool.org.uk
Dyrektor: Mr P Goodwin

Bude Park Primary
Adres: Cookbury Close
Bransholme
Hull
HU7 4EY
Tel: 01482 825 316
Fax: 01482 825 316
Email: admin@budepark.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.budepark.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs H Miller

Cavendish Primary
Adres: Cavendish Road
Hull
HU8 OJU
Tel: 01482 374 675
Fax: 01482 707 481
Email: admin@cavendish.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs M Heavens

Chiltern Primary
Adres: Chiltern Street
Hull
HU3 3PL
Tel: 01482 327 315
Fax: 01482 609 046
Email: admin@chiltern.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.chilternprimaryschool.org.uk
Dyrektor: Mrs L Clarke

Christopher Pickering Primary School
Adres: The Compass
1 Burnham Road
Hull
HU4 7EB
Tel: 01482 352245
Email: admin@bethunepark.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs S McGlinchey

Cleeve Primary
Adres: Wawne Road
Bransholme
Hull
HU7 4JH
Tel: 01482 825 279
Fax: 01482 877 942
Email: admin@cleeve.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.cleeve.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs J Sutcliffe

Clifton Primary
Adres: Burslem Street
Hull
HU2 9BP
Tel: 01482 325 913
Fax: 01482 229 792
Email: admin@clifton-pri.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.cliftonprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs R Wilkes

Collingwood Primary
Adres: Collingwood Street
Hull
HU3 1AW
Tel: 01482 331 914
Fax: 01482 331 917
Email: admin@collingwood.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.collingwoodprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs E MacDonald

Craven Primary
Adres: New Bridge Road
Hull
HU9 2DR
Tel: 01482 327 626
Fax: 01482 609 807
Email: admin@craven.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.cravenprimary.org.uk
Dyrektor: Mr A Brown

Dorchester Primary
Adres: Dorchester Road
Bransholme
Hull
HU7 6AH
Tel: 01482 825 207
Fax: 01482 833 016
Email: admin@dorchester.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.dorchester.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs S Liddle

Eastfield Primary
Adres: Anlaby Road
Hull
HU4 6DT
Tel: 01482 351 150
Fax: 01482 351 002
Email: admin@eastfield.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.eastfieldprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs K Beal

Endike Primary
Adres: Endike Lane
Hull
HU6 7UR
Tel: 01482 616 461
Fax: 01482 616 460
Email: admin@endike.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.endike.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs L Burrows

Endsleigh Holy Child (Roman Catholic voluntary aided primary)
Adres: Inglemire Avenue
Beverley High Road
Hull
HU6 7TE
Tel: 01482 853 203
Fax: 01482 851 102
Email: admin@endsleigh.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.endsleighhc.ik.org
Dyrektor: Mr M Harrington

Estcourt Primary
Adres: Estcourt Street
Hull
HU9 2RP
Tel: 01482 224 336
Fax: 01482 216 885
Email: admin@estcourt.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.estcourt.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr D Waterson

Foredyke Primary
Adres: Flinton Grove
Preston Road
Hull
HU9 5SN
Tel: 01482 375 293
Fax: 01482 786 807
Email: admin@foredyke.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs P Rock

Francis Askew Primary
Adres: North Road
Hull
HU4 6LQ
Tel: 01482 509 627
Fax: 01482 574 433
Email: head@francisaskew.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.francisaskewprimary.org.uk
Dyrektor: Mrs R Murray

Gillshill Primary
Adres: Cavendish Road
Hull
HU8 OJU
Tel: 01482 781 002
Fax: 01482 375 480
Email: admin@gillshill.hull.sch.uk
Dyrektor: Miss S J Brummitt

The Green Way Primary
Adres: 21st Avenue
Hull
HU6 8HD
Tel: 01482 331 378
Fax: 01482 331 385
Email: admin@thegreenway.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.thegreenway.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs E Wilson

Griffin Primary
Adres: Barham Road
Hull
HU9 4JL
Tel: 01482 794 122
Fax: 01482 795 963
Email: admin@griffin.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs J Adamson

Hall Road Primary Community School
Adres: Hall Road
Hull
HU6 8PP
Tel: 01482 441 151
Fax: 01482 492 483
Email: admin@hallroad.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.hallroadprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs C Holliday

Highlands Primary
Adres: Lothian Way
Bransholme
Hull
HU7 5DD
Tel: 01482 835 609
Fax: 01482 835 640
Email: admin@highlands.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.highlands.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs J Drinkall

Holy Name RC Primary
Adres: Danepark Road
Hull
HU6 9AA
Tel: 01482 850 286
Fax: 01482 850 286
Email: admin@holyname.hull.sch.uk
Strona internetowa: holynameprimaryschoolhull.co.uk
Dyrektor: Mrs E Harros

Ings Primary
Adres: Ings Road
Hull
HU8 0SL
Tel: 01482 374 367
Fax: 01482 798 519
Email: admin@ings.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.ings.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr J Roe

Longhill Primary
Adres: Shannon Road
Hull
HU8 9RW
Tel: 01482 814 160
Fax: 01482 815 859
Email: admin@longhill.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.longhillprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs C M Jennings

Marfleet Primary
Adres: Marfleet Lane
Hull
HU9 5RJ
Tel: 01482 781 943
Email: admin@marfleet.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.marfleetprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs D Hunt

Maybury Primary
Adres: Maybury Road
Hull
HU9 3LD
Tel: 01482 331 900
Fax: 01482 331 901
Email: admin@maybury.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.maybury.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs A Grantham

Mersey Primary
Adres: Derwent Street
Hull
HU8 8TX
Tel: 01482 327 417
Fax: 01482 327 417
Email: admin@mersey.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.merseyprimaryschool.ik.org
Dyrektor: Mr P Robinson

Mountbatten Primary
Adres: Wivern Road
Hull
HU9 4HR
Tel: 01482 375 224
Fax: 01482 707 909
Email: admin@mountbatten.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.mountbattenprimary.co.uk
Dyrektor: Mrs L Trotter

Neasden Primary
Adres: Neasden Close
Wembley Park Avenue
Hull
HU8 0QB
Tel: 01482 791 169
Fax: 01482 781 076
Email: admin@neasden.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.neasden.hull.sch.uk
Dyrektor: Miss N Loten

Newington Primary
Adres: Dairycoates Avenue
Hull
HU3 5DD
Tel: 01482 305 630
Fax: 01482 305 631
Email: admin@newington.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.newington.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs C. Bellamy

Newland St John Church of England Voluntary Aided Primary
Adres: Beresford Avenue
Hull
HU6 7LS
Tel: 01482 305 740
Fax: 01482 305 743
Email: admin@nsj.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.newlandstjohnsschool.co.uk
Dyrektor: Mr A Falkes

Oldfleet Primary
Adres: Bradford Avenue
Hull
HU9 4NH
Tel: 01482 782 200
Fax: 01482 782 200
Email: head@oldfleet.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.oldfleet.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr A Conlon

Paisley Primary
Adres: Paisley Street
Hull
HU3 6NJ
Tel: 01482 355 984
Fax: 01482 571 299
Email: admin@paisley.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.paisleyprimary.co.uk
Dyrektor: Mr R Petch

The Parks Primary
Adres: Courtway Road
Hull
HU6 9TA
Tel: 01482 854 616
Fax: 01482 801 017
Email: admin@theparks.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.theparks.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs C Byrne

Parkstone Primary
Adres: Parkstone Road
Hull
HU6 7DE
Tel: 01482 854 554
Fax: 01482 801 325
Email: admin@parkstone.hull.sch.uk
Dyrektor: Miss C Smith

Pearson Primary
Adres: Leicester Street
Hull
HU3 1TB
Tel: 01482 328 569
Fax: 01482 229 515
Email: admin@pearson.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs C Hindson

Priory Primary
Adres: Priory Road
Hull
HU5 5RU
Tel: 01482 509 631
Fax: 01482 576 723
Email: admin@priory.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.prioryprimaryschool.org
Dyrektor: Miss C Smith

Rokeby Park Primary
Adres: Gershwin Avenue
Anlaby Park Road North
Hull
HU4 7NJ
Tel: 01482 508 915
Fax: 01482 508 915
Email: admin@rokeby.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.rokebyparkprimary.com
Dyrektor: Mrs K Jackson

St Andrew’s Church of England Voluntary Aided Primary
Adres: Grandale
Sutton Park
Hull
HU7 4BL
Tel: 01482 825 659
Fax: 01482 879 540
Email: admin@standrews.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.standrews.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr G S Huckstep

St Charles’ Roman Catholic Voluntary Aided Primary
Adres: Norfolk Street
Hull
HU2 9AA
Tel: 01482 326 610
Fax: 01482 616 446
Email: admin@st-charles.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs L Hoyle

St George’s Primary
Adres: St George’s Road
Hull
HU3 6ED
Tel: 01482 351 013
Fax: 01482 575 172
Email: admin@st-georges.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.w2.st-georges.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs E Hobbs

St James’ Church of England Voluntary Controlled Primary
Adres: Dorchester Road
Bransholme
Hull
HU7 6BD
Tel: 01482 825 091
Fax: 01482 825 091
Email: admin@st-james.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs J Daniels

St Mary Queen of Martyrs Roman Catholic Primary
Adres: Nidderdale
Sutton Park
Hull
HU7 4BS
Tel: 01482 825 625
Fax: 01482 820 276
Email: admin@st-maryqom.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.stmaryqomprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs F Barron

St Nicholas’ Primary School
Adres: Cottingham Road
Hull
HU6 7RH
Tel: 01482 444 215
Fax: 01482 494 453
Email: admin@st-nicholas.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.stnicholasprimaryschool.org
Dyrektor: Mrs C Skipper

St Richard’s Roman Catholic Primary
Adres: Marfleet Lane
Hull
HU9 5TE
Tel: 01482 781 928
Fax: 01482 787 327
Email: admin@st-richards.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs S Melia-Craven

St Thomas More Roman Catholic Primary
Adres: St Thomas More Road
Elgar Road
Hull
HU4 7NP
Tel: 01482 354 093
Fax: 01482 507 657
Email: admin@st-thomasmore.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.st-thomasmorehull.org.uk
Dyrektor: Mrs S Wass

St Vincent’s Roman Catholic Primary
Adres: Queens Road
Hull
HU5 2QR
Tel: 01482 342 645
Fax: 01482 342 462
Email: admin@st-vincents.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.st-vincents.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs V Evans

Sidmouth Primary
Adres: Sidmouth Street
Hull
HU5 2JY
Tel: 01482 441 152
Fax: 01482 444 081
Email: admin@sidmouth.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.sidmouthprimary.org.uk
Dyrektor: Mrs T Brady

Southcoates Primary
Adres: Southcoates Lane
Hull
HU9 3TW
Tel: 01482 701 407
Fax: 01482 377 723
Email: admin@southcoates.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.southcoates.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr E Chamberlain

Spring Cottage Primary
Adres: Dressay Grove
Spring Cottage Estate
Hull
HU8 9JH
Tel: 01482 794 183
Fax: 01482 788 823
Email: admin@springcottage.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.springcottage.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr A Rhodes

Stepney Primary
Adres: Beverley Road
Hull
HU5 1JJ
Tel: 01482 343 690
Fax: 01482 348 681
Email: admin@stepney.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.stepney.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr P Browning

Stockwell Primary
Adres: Dodswell Grove
Greatfield Estate
Hull
HU9 5HY
Tel: 01482 782 122
Fax: 01482 781 179
Email: admin@stockwell.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.stockwell.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr C Coulter

Stoneferry Primary
Adres: Stoneferry Road
Hull
HU7 0BA
Tel: 01482 838 968
Fax: 01482 820 369
Email: head@stoneferry.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.stoneferry.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs J Harrison

Sutton Park Primary
Adres: Marsdale
Sutton Park
Hull
HU7 4AH
Tel: 01482 825 502
Fax: 01482 825 501
Email: admin@suttonpark.hull.sch.uk
Strona internetowa: suttonparkprimary.co.uk
Dyrektor: Miss D Tague

Thanet Primary
Adres: Tedworth Road
Hull
HU9 4AY
Tel: 01482 796 193
Fax: 01482 702 907
Email: admin@thanet.hull.sch.uk
Dyrektor: Mrs E A Butler

Thoresby Primary
Adres: Thoresby Street
Hull
HU5 3RG
Tel: 01482 342 972
Fax: 01482 492 213
Email: admin@thoresby.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.thoresbyprimaryschool.co.uk
Dyrektor: Mrs M Milner

Thorpepark Primary
Adres: Laxthorpe
Orchard Park Estate
Hull
HU6 9EG
Tel: 01482 854 632
Fax: 01482 803 722
Email: admin@thorpepark.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.thorpepark.hull.sch.uk
Dyrektor: Mr S Witham

Victoria Dock Primary
Adres: South Bridge Road
Hull
HU9 1TL
Tel: 01482 598 200
Fax: 01482 598 201
Email: admin@victoriadock.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.victoriadockschool.co.uk
Dyrektor: Mr D Kite

Wansbeck Primary
Adres: Wenning Grove
Longhill Estate
Hull
HU8 9SR
Tel: 01482 814 171
Fax: 01482 812 166
Email: admin@wansbeck.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.wansbeckprimary.co.uk
Dyrektor: Mr D Marks

Westcott Primary
Adres: Westcott Street
Hull
HU8 8NB
Tel: 01482 783 576
Fax: 01482 784 638
Email: admin@westcott.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.westcott.hull.sch.uk
Dyrektor: Miss D Johnson

Wheeler Primary
Adres: Wheeler Street
Hull
HU3 5QE
Tel: 01482 353 125
Fax: 01482 352 724
Email: admin@wheeler.hull.sch.uk
Strona internetowa: wheelerprimary.org
Dyrektor: Mrs G Simpson

Wold Primary
Adres: Wold Road
Hull
HU5 5QG
Tel: 01482 353 259
Fax: 01482 569 961
Email: admin@wold.hull.sch.uk
Strona internetowa: www.woldprimaryschool.ik.org
Dyrektor: Mr A Jackson