Parental Leave to urlop rodzicielski, dzięki któremu masz szansę spędzić więcej czasu ze swoim dzieckiem. Od marca 2013 r. zwiększył się jego wymiar z 13 na 18 tygodni – jak informuje portal www.maternityaction.org.uk.

Każdy z rodziców ma prawo wzięcia 18 tygodni urlopu na każde dziecko poniżej 18. roku życia. W wielu zakładach pracy istnieją porozumienia z pracownikami, które mogą zapewnić ci lepsze warunki Parental Leave, zatem zapytaj o takie porozumienie w kadrach lub w związku.

Jeżeli taki dokument nie został podpisany, masz prawo do następujących uprawnień:

  • urlop rodzicielski jest bezpłatny,
  • możesz wykorzystać tylko 4 tygodnie w roku na jedno dziecko,
  • możesz go wziąć tylko w blokach tygodniowych, a nie np. po kilka dni (chyba, że twoje dziecko jest niepełnosprawne, wtedy urlop musisz brać w blokach dni, a nie np. pół dnia),
  • musisz powiadomić pracodawcę o zamiarze z korzystania z urlopu na 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Nawet jeśli w twojej pracy nie ma specjalnego porozumienia, możesz spróbować wynegocjować z pracodawcą lepsze warunki, np. dłuższy roczny urlop rodzicielski.

Komu przysługuje Parental Leave?

Masz prawo do wzięcia urlopu rodzicielskiego, jeżeli masz status pracownika (employee), jesteś zatrudniony u twojego pracodawcy co najmniej od roku, a twoje dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat. Również wszystkie osoby, które mają status prawnego opiekuna dziecka (parental order) mogą wystąpić z podaniem o Parental Leave. To prawo dotyczy cię również jeśli pracujesz na część etatu (także) w wymiarze 18 tygodni.

Po zmianie pracy musisz odczekać rok zanim znowu będziesz uprawniony do wystąpienia o Parental Leave. Nowy pracodawca może zapytać ciebie lub twoje byłego przełożonego o to, ile tygodni urlopu dotychczas wykorzystałeś, ale nie jesteś zobowiązany do udzielenia mu tej informacji.

Aby otrzymać Parental Leave należy wystąpić z pisemną prośbą na 21 dni przed planowana datą rozpoczęcia urlopu oraz dołączyć do niej dowód potwierdzający, że jesteś prawnym opiekunem dziecka, np. akt urodzenia.

Po końcu urlopu po prostu wracasz do pracy, nie musisz wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów. Zazwyczaj jesteś uprawniony do konkretnej ilości tygodni urlopu w ciągu roku. Jego koniec i początek licz od daty, od której jesteś do niego uprawniony – np. daty urodzenia dziecka.

Prawa pracownicze

Urlop rodzicielski zazwyczaj jest bezpłatny, pracodawca może też czasowo pozbawić cię np. telefonu czy auta służbowego. Poza tym, zachowujesz swoje prawa pracownicze: takiej samej długości wypowiedzenia, procedur dyscyplinarnych, itp. Gorsze traktowanie z powodu wzięcia Parental Leave, np. szykanowanie czy pominięcie przy awansie, jest dyskryminacją, która uprawnia cię do podjęcia kroków prawnych przeciwko pracodawcy.

Jeżeli twój urlop trwał dłużej niż 4 tygodnie, pracodawca może zaproponować ci inne stanowisko pracy na podobnych warunkach, jeśli ma ku temu uzasadniony powód. Jeżeli twoja nieobecność trwała 4 tygodnie lub krócej, twój przełożony ma obowiązek przywrócić cię na dokładnie ten sam etat.

Odmowa lub przesunięcie urlopu

Jako rodzic (prawny opiekun) masz prawo do urlopu rodzicielskiego i twój pracodawca nie ma prawa odmówić ci go, jeśli spełniasz wszystkie warunki. Może natomiast przełożyć go maksymalnie o sześć miesięcy, ale tylko i wyłącznie z ważnych biznesowych powodów. W tym wypadku musi dać odpowiedź na piśmie z wyjaśnieniem swojej decyzji w ciągu 7 dni od daty złożenia twojej prośby.

Jeżeli jesteś ojcem i chcesz Parental Leave na okres urodzin twojego dziecka albo adoptujesz dziecko i chcesz urlop na czas jego przyjazdu do domu, pracodawca nie może przesunąć twojego urlopu.

Jeżeli twój pracodawca nie chce przyznać ci urlopu albo przesuwa go z mało ważnego powodu, możesz zgłosić go do Empoyment Tribunal. Masz na to 3 miesiące.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja walcząca o równouprawnienie kobiet w ciąży, ich dzieci oraz partnerów.