Nie we wszystkich państwach Europy obowiązuje płaca minimalna. Ale w tych krajach, które zdecydowały się ją wprowadzić, wysokość płacy minimalnej jest różna. Sprawdź, ile wynosi ona w Polsce, a ile w Wielkiej Brytanii! Różnica jest powalająca!

Z danych zaprezentowanych przez Eurostat wynika, że różnica między płacą minimalną w Wielkiej Brytanii i w Polsce jest olbrzymia i wynosi prawie tysiąc funtów. Na Wyspach płaca ta wynosi bowiem 1397 euro. W Polsce — tylko 453 euro.

Ale to nic niezwykłego. Dane pokazały, że podobnych skrajności w Europie jest więcej. Wystarczy choćby porównać Belgię (1532 euro) albo Luksemburg (1999 euro) z Bułgarią (235 euro) czy Rumunią (275 euro). Statystyki pokazują, że najwyższe pensje otrzymują mieszkańcy państw zachodnich, takich jak Francja, Belgia, Niemcy czy Luksemburg. Także w Wielkiej Brytanii.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie bez znaczenia jest również siła nabywcza pieniędzy. Ceny produktów spożywczych i innych czy usług są w państwach środkowej czy wschodniej Europy niższe od tych na Zachodzie. Uwzględniając ten fakt pensje minimalne nie wydają się aż tak niskie.

Eurostat podaje również, że płace minimalne niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej rosną od 2008 roku, czyli od chwili kryzysu ekonomicznego. Największy wzrost nastąpił w krajach bałtyckich: na Litwie (64 proc.), Łotwie (65 proc.) i w Estonii (aż 69 proc.). W Polsce wzrost ten wyniósł 45 proc. Wyjątkiem jest tylko Grecja, w której odnotowano spadek płac minimalnych na poziomie 14 proc.

Niektóre państwa Unii Europejskiej zdecydowały, że nie będą wprowadzać wynagrodzenia minimalnego. Należą do nich Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja i Włochy. Cały raport uwzględniający wszystkie państwa Unii Europejskiej dostępny jest w języku angielskim pod tym linkiem.