W 1773 roku wspólnymi siłami Trinity House i kilku lokalnych kupców udało się założyć Hull Dock Company. To pierwsza tego typu spółka w historii UK. Wkrótce jej rozwój na zawsze zmienił oblicze miasta.

Bo to dzięki staraniom Hull Dock Company udało się stworzyć dok nazwany później Queens Dock (1778 rok) oraz inne doki portowe (już w XIX wieku). Spółka, która miała nimi wszystkimi zarządzać, musiała być potężną firmą. Trzeba jej było zatem stworzyć odpowiednią siedzibę — dużą i reprezentatywną, bo przemysł morski rozwijał się w Hull bardzo prężnie. Budynek, którego budowa pochłonęła w XIX wieku 90 tys. funtów, stanął pomiędzy dokami Queens Dock oraz Junction Dock. Obecnie wpisany jest na listę zabytków UK klasy II. Biuro firmy było olśniewające jak na tamte czasy — w budynku znalazło się wiele pomieszczeń, w tym gabinety dla najważniejszych pracowników spółki. Dziś jeszcze można podziwiać piękno ówczesnej architektury. Stylem budynek ówczesnej siedziby Hull Dock Company nawiązywał do architektury włoskiej.

Przed budynkiem znajduje się pomnik — olbrzymia kotwica i śruba napędowa, które mają przypominać o przedstawicielach brytyjskiej floty handlowej, którzy zginęli w obu wojnach światowych.

W 2013 roku tuż obok postawiono kolejny pomnik, który przypominać ma o tragicznych losach marynarzy, którzy również zginęli gdzieś w dziejowej zawierusze.

Pierwsza brytyjska spółka portowa istniała około 100 lat jako samodzielna firma. Pod koniec XIX wieku, ze względu na bardzo silną konkurencję ze strony innych spółek, które także starały się (z mniejszym lub większym skutkiem) wybudować własne doki, Hull Dock Company została włączona do North Eastern Railway Company.

W 1968 roku miasto nabyło prawo własności do siedziby spółki, by kilka lat później urządzić w nim siedzibę muzeum morskiego — Maritime Museum. Zachęcamy do wizyty w tym miejscu — i to nie tylko ze względu na ciekawą kolekcję. Także po to, by dostrzec, jak pięknym budynkiem jest dawna siedziba Hull Dock Company.