Dziś, w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja, w miastach całej Polski, a także poza jej granicami, obchodzone są uroczyste obchody państwowe, odprawiane są msze kościelne oraz organizowane imprezy plenerowe.
3 Maja wczoraj i dziśKonstytucję, powszechnie uważaną za pierwszą w Europie i drugą (po USA) na świecie, uchwalono w 1791 r. Jej głównym celem była poprawa sytuacji w państwie, między innymi poprzez zniesienie prawa liberum veto, dzięki któremu każdy poseł mógł w dowolnej chwili zerwać obrady sejmowe i unieważnić dotychczasowe postanowienia. Ponadto, zgodnie z jej zapisami szlachta i mieszczaństwo mieli zrównać się w prawach, a chłopi – chociaż nie otrzymali jeszcze pełnej wolności – mieli zostać oddani pod opiekę państwa.

Po jedynie 14 miesiącach, w wyniku przegranej wojny z Rosją, Konstytucję 3 Maja anulowano, a następnie dokonał się całkowity rozbiór Polski.

Dopiero w 1919 r. znów można było oficjalnie uczcić dzień Trzeciego Maja. Święto zostało zdelegalizowane przez sowietów i hitlerowców podczas okupacji w trakcie II wojny światowej. W 1946 stało się pretekstem do antyrządowych demonstracji, dlatego władze komunistyczne zakazały jego obchodzenia (oficjalnie zostało zdelegalizowane w 1951 r.) i zamiast tego obchodzono Święto Pracy 1 Maja. Mimo tego, do 1989 r. rocznica uchwalenia Konstytucji zawsze była pretekstem do antyrządowych i antykomunistycznych demokracji.

W 1990 r. 3. Maja na nowo zaczął należeć do uroczyście i oficjalnie obchodzonych polskich świąt. Co ciekawe, w 2007 r. po raz pierwszy było obchodzone jako święto także na Litwie.


Źródło: wikipedia