Jak co roku, tym razem również wszystkie osoby pobierające w Wielkiej Brytanii zasiłki Tax Credits powinny złożyć roczną deklarację.

W okresie od kwietnia do czerwca włącznie HMRC rozsyła do wszystkich pobierających Tax Credits dokumenty z informacją o konieczności złożenia deklaracji (ang. Tax Credits Annual Review). Zadaniem osoby pobierającej zasiłek jest wypełnienie dokumentów i odesłanie ich na wskazany przez urzędników adres. W następnej kolejności podane informacje są sprawdzane pod względem poprawności.

Na tej podstawie urzędnicy sprawdzają, czy w danym przypadku doszło do nadpłaty lub przeciwnie — do niedopłaty Tax Credits. Informują również o tym, w jakiej wysokości świadczenia zostaną przyznane w kolejnym roku rozliczeniowym.

Deklaracje Tax Credits Annual Review powinny dotrzeć do wszystkich najpóźniej w dniu 27 czerwca. Jeśli do tego dnia w twojej skrzynce pocztowej nie znajdziesz przesyłki z HMRC, natychmiast skontaktuj się bezpośrednio z urzędem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym miejscu.

Dlaczego tak ważne jest, by na czas otrzymać dokumenty? Ponieważ na ich odesłanie osoba uprawniona do pobierania Tax Credits ma czas tylko do 31 lipca. Jeśli do tego czasu wypełnione dokumenty nie zostaną odesłane do HMRC, wypłata świadczenia może zostać całkowicie wstrzymana.

Przypominamy również o tym, by dokumenty wypełniać uważnie i nie podawać w nich fałszywych informacji. Jeśli otrzymamy podwyżkę lub pracodawca zwiększy nam czas pracy, musimy poinformować o tym urzędników. Dotyczy to wszystkich ewentualnych zmian, które mogą wpłynąć na podwyższenie lub zmniejszenie wysokości świadczenia.

Jeśli zaniechamy tego obowiązku i nie poinformujemy urzędników o ewentualnych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość pobieranych przez nas Tax Credits, możemy zostać poproszeni o dokonanie zwrotu wyliczonej nadpłaty.