Jak informuje PAP, Parlament Europejski poparł zniesienie opłat roamingowych w Europie w 2017 roku. Wcześniej, bo w kwietniu 2016 roku, opłaty roamingowe zostaną po raz kolejny obniżone. 

Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Kriszjanis Karinsz powiedział podczas debaty poprzedzającej głosowanie w Parlamencie Europejskim, że to, co udało się wynegocjować w zakresie zmniejszenia, a w dalszej kolejności zlikwidowania opłat roamingowych, przyniesie olbrzymie korzyści dla użytkowników telefonów komórkowych w Europie.

Karinsz zapewnił, że usługodawcy nie stracą w związku ze zniesieniem opłat. Jak powiedział, zmiany zapewnią im bezpieczne warunki do inwestowania.

Europosłowie w większości oceniają, że dzięki zniesieniu opłat roamingowych już wkrótce dojdzie do integracji rynków telekomunikacyjnych poszczególnych państw i stworzenia jednego, wspólnego rynku cyfrowego w Europie.

Podczas debaty europosłowie podkreślali, że po zniesieniu opłat roamingowych osoby przebywające poza granicami swojego kraju będą mogły korzystać z telefonu tak jak w domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. „Skończą się bardzo wysokie rachunki telefoniczne po powrocie z zagranicznych wakacji”, mówiła Vicky Ford z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Opłaty roamingowe będą spadać stopniowo od kwietnia 2016 roku, kiedy wejdą w życie pierwsze zmiany. Od tego dnia za minutę połączenia wykonanego z zagranicy zapłacimy maksymalnie 5 eurocentów (plus koszt połączenia krajowego), za wysłanie wiadomości SMS — 2 eurocenty (plus opłata za SMS krajowy), a za 1 MB przesłanych danych internetowych — 5 eurocentów (analogicznie).

Trzeba jednak zaznaczyć, że z planowanych zmian nie skorzystają wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych w Europie — brak opłat roamingowych dotyczyć będzie tylko tych, którzy z telefonu za granicą korzystają okazjonalnie, na przykład podczas wakacji. Jeśli ktoś będzie nadużywać swobody, operator będzie mógł naliczyć niewielką opłatę roamingową, podpierając się tzw. klauzulą o uczciwym korzystaniu.

W tej chwili limity, których przekroczenie będzie wiązać się z opłatami, nie są jeszcze znane. Komisja Europejska ma je ustalić najpóźniej w grudniu 2016 roku.

Do 15 czerwca 2017 roku przekraczając granicę będziemy otrzymywać informację o opłatach roamingowych w postaci wiadomości SMS. Później wiadomość taka zostanie wysłana tylko tym użytkownikom, którzy przekroczą limit, i wobec których zastosowana zostanie klauzula o uczciwym korzystaniu.