Brytyjska parlamentarzystka z Partii Pracy, Helena Kennedy, zwróciła się do imigrantów, prosząc ich o zbieranie dokumentów na potwierdzenie ich rezydentury w Wielkiej Brytanii w okresie sprzed referendum w sprawie Brexitu.

Kennedy jest przewodniczącą komitetu ds. Unii Europejskiej w Izbie Lordów w parlamencie UK. Radzi imigrantom, by zbierali wszelkie dokumenty, które potwierdzą, że mieszkali na Wyspach jeszcze przed czerwcowym referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Należą do nich wszelkie pisma związane z zatrudnieniem, korzystaniem ze służby zdrowia (to szczególnie ważne w przypadku osób bezrobotnych), rachunki za telefon, energię elektryczną, gaz, wszystkie rachunki potwierdzające zamieszkanie w UK (dokumenty związane z wynajmem lub posiadaniem domu na własność). Im więcej dokumentów uda się uzbierać, tym lepiej. Ważne są także listy polecające od znajomych Brytyjczyków, którzy potwierdzą, że imigranci mieszkali w UK na długo przed czerwcem 2016 roku. Listy takie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Komitet, któremu przewodniczy Helena Kennedy, wezwał brytyjski rząd do zapewnienia prawa do pobytu stałego w UK obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. Opracował specjalny dokument, który powstał w wyniku rozmów z ekspertami z wielu dziedzin. Członkowie komisji napisali w nim, że niepewność co do prawa do rezydentury dla tysięcy imigrantów może przyczyniać się do powstawania nastrojów ksenofobicznych. Parlamentarzyści twierdzą ponadto, że procedury związane z przyznawaniem prawa do pobytu stałego na Wyspach są często niejasne, dlatego np. studenci i osoby niepracujące, które mieszkają w UK ponad pięć lat, ale nie wiedzą o obowiązku posiadania wykupionego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, mogą nie otrzymać rezydentury.

Komitet podkreślił również, że na niepewności związanej z losem imigrantów po Brexicie stracić może sama Wielka Brytania, która staje się coraz mniej interesującym kierunkiem emigracji, tracąc tym samym potencjalnych pracowników, w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

W konkluzji komitet proponuje przyznanie specjalnego statusu wszystkim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii jeszcze przed referendum w sprawie wyjścia ze Wspólnoty.