Podejście do śmierci i sposobów jej upamiętniania w brytyjskim społeczeństwie znacznie się zmieniło w ostatnich latach. Część Polaków mieszkających w UK także zmieniło sposób upamiętnienia bliskich, czerpiąc ze zwyczajów powszechnych na Wyspach. Weź udział w badaniu na ten temat!

Dr Lisa Dikomitis z Keele University oraz dr Marcin Biernat z University of Hull prowadzą badania wśród polskiej społeczności w Hull dotyczące łączenia tradycji i obrzędów wywodzących się z krajów rodzinnych z istniejącymi w nowej dla imigrantów kulturze. Badacze chcą dowiedzieć się, w jakim stopniu brytyjskie obrzędy związane z pogrzebami wpływają na polskie tradycje. Czy Polacy mieszkający w UK zrezygnowali z części obrzędów związanych ze śmiercią, które znają z Polski, by dopasować się do tradycji kultywowanych w Wielkiej Brytanii? To tylko jedno z pytań, na które odpowiedzi szukają badacze w ramach projektu, którym kieruje profesor Margaret Holloway.

Dr Marcin Biernat, polski członek zespołu badawczego, od pewnego czasu prowadzi tzw. obserwację uczestniczącą w miejscach związanych z upamiętnianiem zmarłych. Przeprowadza również wywiady z Polakami mieszkającymi w Hull. Jego celem jest dotarcie do jak największego grona osób, by móc porozmawiać o osobistych przeżyciach, wspomnieniach i kwestii związanej z upamiętnianiem zmarłych.

Badanie polskiej społeczności stanowi część szerszego projektu, który nazwano Remember Me: The Changing Faces of Memorialisation. Jego głównym celem jest analiza znaczenia praktyk upamiętniania zmarłych w Wielkiej Brytanii. Badacze zamierzają uwzględnić także proces mieszania się różnych kultur w Wielkiej Brytanii, stąd polska część badania: Countries Old and New: Memorialisation Among Polish Migrants in Hull.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt z dr. Marcinem Biernatem (m.biernat@hull.ac.uk) lub dr Lisą Dikomitis (l.a.dikomitis@keele.ac.uk).

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można tutaj, tutaj oraz tutaj.