Dr Ian Fitzgerald z Northumbria University i dr Rafał Smoczyński z Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili badania naukowe, w których pytali imigrantów m.in. o to, jak czują się w Wielkiej Brytanii. Badania są kontynuowane. Możesz wziąć w nich udział!

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Ankietę znaleźć można pod tym linkiem.

Przyczynkiem do rozpoczęcia badań na temat stosunku Brytyjczyków do imigracji są obserwowane zmiany nastawienia w stosunku do obcokrajowców mieszkających w UK. Autorzy raportu stworzonego na podstawie pierwszej części badania, dr Ian Fitzgerald i dr Rafał Smoczyński twierdzą, że chociaż Brytyjczycy są społeczeństwem przyzwyczajonym do wielokulturowości, to ostatnio obserwować można wzrost zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Widać to także na najwyższych szczeblach politycznych.

W raporcie badacze napisali: „W uzasadnianiu tej mniej otwartej polityki często sięga się po pogłoski i błędne informacje, natomiast wiarygodne fakty są zwykle przemilczane. Na przykład ostatnie dane, inaczej niż popularne pogłoski, wskazują, że brytyjscy obywatele częściej niż imigranci otrzymywali świadczenia socjalne czy ulgi podatkowe. To samo dotyczyło dostępu do mieszkań socjalnych. Wiarygodne badania pozwalają stwierdzić, że w latach 1995 – 2011 europejscy imigranci przyczynili się o 10% więcej niż Brytyjczycy do pomnożenia publicznego dochodu. Co ciekawe, w latach 2001 – 2011 imigranci z Europy Wschodniej przyczynili się do wzrostu budżetu narodowego o 5 mld £”.

Autorzy zapytali zatem Polaków mieszkających w Anglii o to, jak czują się w brytyjskim społeczeństwie. Ankietowani odpowiedzieli, że czują się zintegrowani z Brytyjczykami (niespełna 50% udzieliło takiej odpowiedzi). Podawali jednak przykłady dyskryminacji, z jakimi zetknęli się żyjąc w UK. Wśród odpowiedzi znalazły się m.in. „…zostałem nazwany pieprzonym polskim dupkiem … dzieci krzyczały do mnie: wracaj do domu …Często jestem pytany, dlaczego imigranci mają mieszkania komunalne, gdy Anglicy ich nie mają!” albo „…Obrażano mnie, a nawet pluto na mnie”. Badani przyznali także, że niszczono należące do nich dobra: „…W jednym samochodzie uszkodzono mi lampę, inny został porysowany”. Spotykały ich także nieprzyjemności w miejscu pracy.

Badanie pokazało stosunek Brytyjczyków do Polaków w UK. Teraz ci sami badacze kontynuują swoje studia nad sytuacją w brytyjskim społeczeństwie — i nad nastawieniem wobec imigrantów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Ankietę znaleźć można pod tym linkiem.