Eksperci alarmują – większość budynków, w których znajdują się brytyjskie szkoły, zawiera niebezpieczny dla zdrowia azbest. Szkodliwe włókna uwalniane są każdego dnia i oddziałują na nasze dzieci.

Raport sporządzony przed rokiem przez brytyjski zespół parlamentarny zajmujący się bezpieczeństwem zawodowym pokazał, że problem azbestu w brytyjskich szkołach jest olbrzymi i dotyczy około 74% wszystkich placówek (w szczególności zaś tych, które wybudowano lub zmodernizowano w latach 1945-1980 – wówczas stosowano azbest jako materiał izolacyjny).

Inne raporty, przygotowane przez władze lokalne w wielu miejscach Wielkiej Brytanii, są jednak jeszcze bardziej niepokojące – zgodnie z nimi problem azbestu może dotyczyć nawet 90% wszystkich brytyjskich placówek oświatowych.

Władze uspokajają jednak rodziców przekonując, że azbest, który nie jest naruszany, nie uwalnia włókien. Do tego procesu dochodzi jedynie wówczas, gdy materiał zostanie poruszony (a zatem na przykład w trakcie prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych). Wszystkie remonty są jednak prowadzone z zachowaniem wszelkich właściwych standardów bezpieczeństwa, zapewniają przedstawiciele brytyjskich władz i dodają, że z tego powodu nie może być mowy o szkodliwym wpływie azbestu na uczniów i grono pedagogiczne.

Badania przeprowadzone w latach 80. ubiegłego stulecia wykazały wbrew temu, co podają władze, że nawet trzaśnięcie drzwiami może spowodować wydzielenie włókien azbestu do powietrza.

Długotrwałe narażenie na działanie włókien azbestu może prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej płuc (międzybłoniaka opłucnej). Statystyki pokazują, że w Wielkiej Brytanii do zachorowań na ten typ nowotworu dochodzi szczególnie często. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych udało się ograniczyć wzrost liczby przypadków tej choroby już 16 lat temu, podczas gdy na Wyspach współczynnik zachorowalności nadal rośnie i obecnie utrzymuje się na poziomie 38 przypadków na milion mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że na międzybłoniaka opłucnej chorują często nauczyciele i pracownicy szkół. Niestety, na chorobę tę narażone są również nasze dzieci – wbrew temu, co podają władze, komitet Committee on Carcinogenicity stwierdził w 2013 roku, że ryzyko wystąpienia raka płuc (międzybłoniaka opłucnej) w trakcie późniejszego, dorosłego życia u pięciolatka jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku osoby w wieku 30 lat.

W tej chwili nie ma większych szans na rozwiązanie problemu azbestu w brytyjskich szkołach – wiele z nich trzeba by gruntownie przebudować lub wybudować od nowa. Niestety, nie ma środków na tego typu prace (proces utylizacji azbestu w związku z jego szkodliwością wymaga szczególnych środków, które dodatkowo podnoszą koszty modernizacji).

Międzybłoniak opłucnej rozwija się przez wiele lat i jest bardzo groźnym typem nowotworu.

Oficjalnie w Wielkiej Brytanii dopiero w 1999 roku zakazano stosowania azbestu.