Niedziela Palmowa rozpoczęła w Kościele katolickim Wielki Tydzień. Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 17 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tych dniach wierni zbierają się w kościołach na wspólnym przeżywaniu tych świętych tajemnic.
Wielkanoc 2014 w Polskiej Parafii
Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery, lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską rachubą czasu. Każde święto rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie słońca.

Tak więc pierwszy dzień świętego Triduum (Trzech Dni) Paschalnego rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek, a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu.

Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smutku. Kościół nie sprawuje Mszy św., a Komunię św. mogą, w formie wiatyku, przyjmować jedynie umierający. Właściwie nie sprawuje się żadnych sakramentów, choć m.in. polskie doświadczenie uczy, że to czas wzmożonej posługi kapłanów sprawujących sakrament pojednania. Wieczorem kończy się „dzień żałoby”.

Rozpoczyna się trzeci dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał. Nastaje święta Noc Zmartwychwstania, podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan – Słońce, które nie zna zachodu.

Noc Paschalna oraz cała Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.


Porządek nabożeństw Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Polskiej Parafii w Hull:

Wielki Czwartek
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej – św. Wilfrid, godz. 17.45.

Wielki Piątek
Droga Krzyżowa – św. Wilfrid, godz. 17.30.
Liturgia Męki Pańskiej – św. Wilfrid, godz. 18.00.

Wielka Sobota
Poświęcenie pokarmów – św. Karol, godz. 11.00 i 11.30.
Poświęcenie pokarmów – św. Wilfrid, godz. 13.00 i 13.30.
Msza Św. – Wigilia Paschalna – św. Wilfrid, godz. 18.00.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)

Msza Św. rezurekcyjna – św. Wilfrid, godz. 6.00.

Msza Św. – św. Wilfrid, godz. 17.00.

Poniedziałek Wielkanocny

Msza Św. – św. Wilfrid, godz. 17.00.

Kościół pw. św. Wilfrida (St. Wilfrid’s):
200 Boulevard
Hull
HU3 3EL

Kościół pw. św. Karola Boromeusza (St. Charles Borromeo’s):
12 Jarratt Street
Hull
HU1 3HB