Emigracja sprzyja rozwojowi różnych problemów emocjonalnych, w tym uzależnień, gdyż nierzadko musimy się odnaleźć w nowych, stresujących sytuacjach. Jest to czas, kiedy musimy się zaadaptować do nowych warunków i dodatkowo tracimy bliższą sieć wsparcia (rodzina i przyjaciele) i dalszą (sąsiedzi, lekarz itp).
Kolejna grupa wsparcia AA w Hull
Od kilku lat dodatkowym źródłem stresu jest kryzys ekonomiczny, z którym wiąże się bezrobocie i coraz bardziej wymagający rynek pracy. To wszystko może powodować chęć ucieczki w uzależnienie od różnych substancji albo zachowań.
Wiele osób nie włada na tyle dobrze językiem, żeby skorzystać z pomocy udzielanej po angielsku, dlatego też w Hull powstała GRUPA AA „NADZIEJA”.

Zapraszamy na mitingi, które odbywają się w każdy piątek o godz. 12.00 pod adresem:
Hull Community Church,
310 Newland Avenue,
HU5 2NB.

Jeśli uważasz, że masz problem z alkoholem lub chciałbyś z kimś porozmawiać – przyjdź na spotkanie AA. Możesz również zadzwonić pod numer kontaktowy: 07901218777. Mitingi odbywają się w języku polskim. „