Już w niedzielę 25 maja br. w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mogą też wziąć w nich udział wszyscy Polacy przebywający za granicą – jeżeli ukończyli 18 lat i nie zostali pozbawienia prawa do głosowania.
Polacy mogą głosować w UK
Aby zagłosować, należy zarejestrować się do najbliższego okręgu wyborczego lub do takiego okręgu, w którym będziemy znajdować się w dniu głosowania. Zapisać się do wyborów można osobiście, telefonicznie, mailowo lub faksem, a także przez specjalną stronę internetową https://ewybory.msz.gov.pl/m.

Do dokonania zapisu w systemie potrzebny jest numer PESEL oraz dane z dokumentu osobistego albo paszportu. Dla mieszkańców Hull najbliższym obwodem głosowania utworzonym za granicą jest Leeds.

Jeżeli zarejestrujemy się w Leeds, ale w dniu głosowania będziemy przebywać w innym okręgu, nawet jeśli mamy tam stałe zameldowanie, to aby oddać głos, potrzebować będziemy specjalnego zaświadczenia wydanego przez konsula.

Do głosowania za granicą upoważnieni są zarówno ci, którzy mieszkają tutaj na stałe, jak i ci, którzy po prostu chwilowo wyjechali za granicę. Podobnie w przypadku głosowania korespondencyjnego – w tym wypadku taki zamiar należy jednak zgłosić do konsula z wyprzedzeniem.

Wszystkie wnioski powinno złożyć się najpóźniej na dwa dni przed wyborami, czyli do 23 maja.


Źródło: https://ewybory.msz.gov.pl/m