Na nowy rząd czekać będzie wiele zadań do wykonania. W przeciwnym razie na mieszkańców Wielkiej Brytanii czekać może poważne niebezpieczeństwo.
Jeśli nowy rząd nie sprosta wyzwaniu, czeka nas katastrofa
Problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu przez przedstawicieli różnych grup wiekowych, palenie papierosów oraz niewystarczająco zróżnicowania dieta dziecięca – to główne problemy w zakresie zdrowia publicznego, z którymi poradzić sobie będzie musiał nowy rząd, poinformował portal MSN UK, powołując się na British Medical Association (BMA).

Przedstawiciele BMA są zdania, że politycy powinni w pierwszej kolejności ustalić minimalną cenę jednostki alkoholu. Miałoby to rozwiązać problem alkoholizmu, stanowiący coraz większe zagrożenie dla mieszkańców Wysp. Co więcej, zaproponowano także, by wprowadzić absolutny zakaz sprzedaży papierosów wszystkim, którzy urodzili się po 2000 roku.

Te i podobne postulaty zawarto w manifeście stworzonym przez lekarzy – członków BMA – i skierowanym do przedstawicieli przyszłego rządu.

British Medical Association jest zdania, że politycy powinni rozwiązać problemy wywoływane przez prywatyzację publicznych jednostek medycznych. Lekarze i przedstawiciele innych zawodów związanych ze służbą zdrowia sądzą, że należy skupić się na sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zwiększony popyt na świadczenia medyczne. BMA zwróciło także uwagę na to, że brakuje środków finansowych, które pozwoliłyby rozwiązać wszelkie problemy służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Dlatego zaproponowano kroki, jakie podjąć powinni politycy tuż po wyborach.

British Medical Association twierdzi, że rząd powinien ściśle współpracować z przedstawicielami środowisk medycznych, w tym z lekarzami, którzy doradzaliby politykom, jakie działania należy podjąć, by zreformować NHS i stworzyć z niego stabilną, sprawnie funkcjonującą jednostkę.

Politycy powinni wspierać przedstawicieli zawodów związanych ze służbą zdrowia. Mają także obowiązek zrobić wszystko, co doprowadzi do ogólnej poprawy zdrowia społeczeństwa zamieszkującego Wielką Brytanię.

British Medical Association przekonuje, że należy postawić przede wszystkim na jakość świadczonych usług medycznych. Pacjenci powinni czuć się bezpiecznie podczas pobytu w szpitalu i mieć świadomość tego, że lekarze zrobią wszystko, co w ich mocy, by wyleczyć określone schorzenie. Tymczasem bardzo trudno jest przekonać o tym pacjentów, którzy ciągle słyszą o niewystarczających środkach finansowych, ogólnych problemach NHS i konieczności przeprowadzenia reform.

Wśród działań, które mogą pomóc w realizacji jednego z przytoczonych wyżej punktów manifestu British Medical Association (ogólna poprawa stanu zdrowia społeczeństwa) wymieniono konieczność wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Lekarze twierdzą, że pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie ceny minimalnej jednej jednostki alkoholu, wynoszącej nie mniej niż 50p. Specjaliści z zakresu zdrowia publicznego sądzą także, że należy ograniczyć sprzedaż papierosów. Wielka Brytania miałaby pozostać światowym liderem pod względem kontroli nałogu tytoniowego. British Medical Association sądzi jednak, że aby móc tę pozycję utrzymać, należy podjąć konkretne działania. Propozycja BMA jest dość radykalna. Większość członków uznała, że rząd powinien wprowadzić absolutny i nieodwołalny zakaz sprzedaży papierosów wszystkim urodzonym po 2000 roku. Miałoby to doprowadzić do wychowania pokolenia, które nie znałoby nałogu tytoniowego. Czy to w ogóle możliwe?

Wśród problemów wymienianych przez British Medical Association znalazła się także zbyt mało zróżnicowana dieta dziecięca. Lekarze twierdzą, że rząd powinien przekonywać rodziców do tego, by uczyli swoje pociechy zdrowego odżywiania. Dieta złożona z tzw. fastfoodów, pełna sztucznie dosładzanych napojów gazowanych, tłustych produktów, chemii, bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój młodego organizmu. Niestety, dzieci chętnie sięgają po tego typu przekąski. Tymczasem, jeśli rodzice od pierwszych lat życia pokazywaliby swoim pociechom, że istnieje wiele innych sposobów na zaspokojenie apetytu, nawyki żywieniowe młodych ludzi ulegałyby stopniowo zmianie.

Przedstawiciele BMA uważają jednak, że rząd powinien w pierwszej kolejności zająć się poprawą jakości świadczeń medycznych w Wielkiej Brytanii. Trudno powiedzieć, czy politykom uda się doprowadzić do rewolucji w kontaktach na linii pacjent-lekarz. Przyznać jednak trzeba, że lekarze nie mają obecnie wystarczająco dużo czasu, by w pełni skupić się na każdym pacjencie. Chociaż wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to korzystna sytuacja, niewiele jest robione, by to zmienić.

Doktor Mark Porter z British Medical Association podkreśla, że manifest skierowany do nowego rządu ma jedynie za zadanie naświetlić główne problemy, z którymi – zdaniem członków organizacji – w pierwszej kolejności należy sobie poradzić (za MSN UK). Dr Porter zwrócił uwagę na to, że chociaż środków finansowych nie wystarcza, to nie można nie podejmować żadnych działań zmierzających do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zaznaczył także, że chociaż pewne kroki już są podejmowane, to jednak nie wystarczą one, by rozwiązać wszystkie problemy w zakresie zdrowia publicznego, z jakimi boryka się Wielka Brytania. Dlatego BMA zaproponowało konkretne rozwiązania licząc na to, że nowy rząd wysłucha postulatów lekarzy.

Źródło: http://news.uk.msn.com