Aż siedem lokali małej gastronomii w Hull, specjalizujących się głównie w przygotowywaniu posiłków typu fast food otrzymało nakaz natychmiastowego poprawienia warunków higienicznych. W restauracjach odbyła się w ostatnim czasie inspekcja przeprowadzona przez miasto.

Podczas wizyty w lokalach komisja wydaje opinię na temat warunków higienicznych, posługując się skalą liczbową. Wszystkie z siedmiu lokali, o których mowa, otrzymały ocenę 1 lub 0 – oznacza to, że warunki higieniczne panujące w nich muszą czym prędzej ulec poprawie.

Do restauracji, które otrzymały negatywną opinię inspektorów, należą: Handmade Burger Company w St Stephen’s Shopping Centre, Artisan Fudge przy Princes Avenue, Premier Fairfax Convenience Stores przy Fairfax Avenue, Pride of Hull przy Newland Avenue, The Mermaid przy Southcoates Lane, D&F Kitchen przy Holderness Road oraz D Cups Cafe przy Anlaby Road.

Właściciele restauracji nie zawsze zgadzają się z opinią wydaną przez inspektorów – rzecznik Handmade Burger Company  powiedział, że komisja sprawdzająca czystość dała pracownikom restauracji zbyt mało czasu od ostatniej inspekcji, by mogli oni wprowadzić istotne zmiany. W restauracji spodziewano się ponownej wizyty komisji sprawdzającej warunki higieniczne najwcześniej w listopadzie tego roku. Co więcej, rzecznik powiedział, że inspektorzy podczas wcześniejszej wizyty nie przekazali żadnych wskazówek dotyczących tego, co należałoby w szczególności poprawić. Pomimo to w lokalu wprowadzono istotne zmiany, zgodnie z ogólnymi wytycznymi urzędników w Hull związanymi z czystością w restauracjach. Dlatego też dla właściciela Handmade Burger Company  wynik ostatniej inspekcji jest olbrzymim zaskoczeniem.

Przedstawiciele pozostałych restauracji, które otrzymały niską notę od inspektorów, również twierdzą, że wbrew opinii komisji wprowadzili w swoich restauracjach zmiany.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ogólnie stan higieny w lokalach gastronomicznych w mieście ulega poprawie – widać to chociażby po rosnącej liczbie restauracji, które otrzymują najwyższą w pięciostopniowej skali notę – w tym roku jest ich aż 814 (w porównaniu z 747 w ubiegłym roku).