Mieszkania socjalne w Wielkiej Brytanii do dość trudny temat – choćby ze względu na długi czas oczekiwania na nie. Czy duża liczba uchodźców, którzy w ciągu najbliższych lat przybywać będą na Wyspy, spowoduje kryzys mieszkaniowy w kraju?

Premier David Cameron zapowiedział, że Wielka Brytania będzie w stanie przyjąć około 20 tysięcy uchodźców w ciągu najbliższych kilku lat. Komentatorzy sugerują jednak, że w rzeczywistości liczba imigrantów uciekających przed wojną toczącą się w miejscu ich pochodzenia, będzie o wiele większa i sięgnie nawet kilkuset tysięcy. To zdecydowanie przekracza możliwości Wielkiej Brytanii.

W dyskusji na ten temat pojawiają się nawet głosy sugerujące, że brytyjski rząd już teraz nie ma absolutnie żadnej realnej kontroli nad imigracją.

Kryzys, który nieuchronnie zbliża się na Wyspy, będzie mieć swoje korzenie również w tym, że obecnie ponad cztery miliony syryjskich uchodźców przebywa w biednych krajach na Bliskim Wschodzie: W Turcji, Joradnii, Libii, Egipcie czy w Iraku. Mieszkają oni w niezbyt wygodnych warunkach, głównie w obozach dla uchodźców. Jest wielce prawdopodobne, że już wkrótce będą chcieli uciec do bogatych krajów europejskich – takich jak Niemcy czy Wielka Brytania właśnie.
Niemcy dostrzegły problem i zapowiedziały przyjęcie nawet 800 tysięcy uchodźców tylko w ciągu tego roku. Wielka Brytania obiecała zaledwie 20 tysięcy miejsc – na więcej nie jest gotowa.

Z drugiej jednak strony, podkreślają komentatorzy, zagęszczenie ludności na kilometr kwadratowy jest na Wyspach już w tej chwili bardzo wysokie i wynosi 419. Dla porównania, aby osiągnąć podobny wskaźnik w Polsce, należałoby osiedlić w naszym kraju 85 milionów uchodźców. To dobitnie pokazuje skalę problemu.

Pomimo problemów, które już wkrótce mogą jeszcze mocniej wstrząsnąć Europą i światem, bogate kraje arabskie nie chcą przyjąć uchodźców. Uciekając przed wojenną zawieruchą, imigranci nie mogą liczyć na pomocną dłoń Arabii Saudyjskiej, Kataru, ZEA czy Kuwejtu.

Konsekwencje dla Wielkiej Brytanii

O kryzysie mieszkaniowym na Wyspach mówimy już od dość dawna. Na mieszkania socjalne w Wielkiej Brytanii trzeba czekać coraz dłużej. Jest wielce prawdopodobne, że jeśli do kraju przyjedzie kilkadziesiąt lub – co bardziej realne – kilkaset tysięcy uchodźców, listy oczekujących na mieszkanie socjalne zostaną zupełnie zablokowane, a osoby znajdujące się na nich, pomimo długiego czasu oczekiwania, nie otrzymają domu jeszcze przynajmniej przez kilka lat.

Komentatorzy sugerują, że głównym celem rządu brytyjskiego i władz lokalnych w całym kraju będzie zapewnienie uchodźcom mieszkań – nawet jeśli odbędzie się to kosztem  obywateli. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia przynajmniej przez najbliższe trzy lata.