hull.plKonsulat Generalny RP w Manchesterze informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 21 czerwca 2010 roku ogłosiła informację o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., w której określa warunki udziału wyborców w tym głosowaniu.

W punkcie II pkt. 3 stwierdza się: „Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek”.

Oznacza to, że ponownie uruchomiony zostaje elektroniczny system rejestracji wyborców zaś konsul w okresie do 01 lipca 2010 do godz. 24.00 przyjmuje zgłoszenia o wpisanie do spisu od wszystkich  zainteresowanych.

Osoby już zarejestrowane nie muszą się ponownie rejestrować. Rejestracja nie dotyczy również osób posiadającyh zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Przypominamy, że zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść do konsula:
– elektronicznie pod adresem https://wybory.msz.gov.pl/
– ustnie – w siedzibie konsulatu,
– pisemnie – poprzez przesłanie na adres konsulatu Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 14th floor, Rodwell Tower, 111 Piccadilly, Manchester, M1 2HY,  wypełnionego formularza zgłoszenia  (pobierz formularz),
– telefonicznie w godzinach otwarcia urzędu pod specjalnie udostępnionym numerem telefonu 0161 24 54 132 (przed wykonaniem telefonu proszę przygotować niezbędne dane, ze względu na liczne zapytania telefoniczne sugerujemy rejestrację za pośrednictwem innych środków komunikacji),
– telefaksem pod numer 0161 23 68 709,
– e-mailem na adres manchester@msz.gov.pl (pobierz formularz),