Podejście do śmierci i sposobów jej upamiętniania w brytyjskim społeczeństwie znacznie się zmieniło w ostatnich latach. Projekt badawczy „Pamiętaj mnie”, prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Hull, analizuje znaczenie praktyk upamiętniania zmarłych w Wielkiej Brytanii. Badanie „Nowe i stare miejsca” stanowi część projektu „Pamiętaj mnie”: rozpatruje, jak polscy imigranci w Wielkiej Brytanii zmieniają, łączą i zastępują ojczyste tradycje pogrzebowe tradycjami powszechnymi w ich nowym miejscu zamieszkania. Badanie ma na celu lepsze poznanie  polskiej społeczności w Hull, a w szczególności zgłębienie tego, jak Polacy mieszkający w Hull podchodzą do tematu śmierci, umierania i upamiętniania zmarłych. Całościowo projektem kieruje profesor Margaret Holloway, a polskim badaniem kieruje Dr Lisa Dikomitis z University of Hull.

W prowadzonym badaniu naukowcy szukają odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jakie tradycje, publiczne i prywatne, są kultywowane po pogrzebie i gdzie odbywają sie uroczystości takie jak stypa? Jaki charakter mają takie uroczystości?
  • Czy imigranci łączą tradycje ojczyste z tradycjami z nowego kraju, a jeśli tak, to w jaki sposób?
  • Czy korzystają z internetu, aby upamiętniac bliskich zmarłych lub/i pochowanych w kraju ojczystym?

Dr Anna Piela, polski członek zespołu badawczego (Wydział Nauk Społecznych, University of Hull), będzie stosować tzw. obserwację uczestniczącą w miejscach w Hull związanych w jakikolwiek sposób z upamiętnianiem zmarłych Polaków, np. w kościołach, zakładach pogrzebowych i ośrodkach polonijnych. Będą także przeprowadzane wywiady. Członkowie projektu poszukują chętnych do rozmowy na temat osobistych wspomnień i stosunku do upamiętniania we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie osób starszych mieszkających w Hull lub w okolicach.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr Anną Pielą (a.piela@hull.ac.uk) lub dr Lisą Dikomitis (l.a.dikomitis@keele.ac.uk).

Na poniższych stronach internetowych można znaleźć informacje na temat projektu ( po angielsku):