Urząd Miejski w Hull zadecydował o wprowadzeniu nowego systemu wywozu śmieci. Od kwietnia 2013 r. czarne kosze – przeznaczone do składowania odpadków niezdatnych do recyklingu – będą odbierane z co dwa tygodnie, a nie jak to jest dotychczas; cotygodniowo.

Wywóz smieci w Hull.
Nowy program ma na celu uzyskanie oszczędności z tytułu obsługi sytemu zarządzania odpadkami. Przewidywane cięcia wydatków  mają  przynieść, zaciskającemu finansowego pasa  miastu, corocznie 1 mln funtów oszczędności.

Rzeczony milion funtów pozostanie w kasie miasta dzięki obcięciu etatów w Miejskim Zakładzie Komunalnym oraz mniejszemu zapotrzebowaniu na śmieciarki i inny sprzęt.

Ankieta przeprowadzona wśród 21 tyś mieszkańców Hull wskazuje, iż 57 proc. respondentów jest przychylna zmianom w systemie zarządzania odpadkami.

Radny Martin Mancey, komentując nowe rozporządzenie stwierdził, że rozumie tę część lokalnej społeczności, która jest niezadowolona z nowowprowadzonych zmian. Jednakże większość mieszkańców Hull jest przychylna nowemu systemowi i uważa, że jest to sensowne posunięcie ze strony Urzędu Miasta.

W tym samym sondażu 47 proc. respondentów zasygnalizowało potrzebę zwiększenia częstości odbioru niebieskich koszy – przeznaczonych do składowania papieru i plastików. Obecnie niebieskie kosze odbierane są co dwa tygodnie. Mieszkańcy Hull optują za cotygodniowym odbiorem. Radny Mancey kategorycznie odrzucił takie rozwiązanie argumentując, iż zmiana w systemie nie nosi znamion gry o sumie zerowej. Innymi słowy, zmniejszenie częstości odbioru czarnych koszy nie przyniosłoby żadnych oszczędności, jeśli jednocześnie wzrosłaby częstość odbioru niebieskich koszy.

źródło: thisishullandeastriding.co.uk