Matka. Matka-Polka. Kim jest? Jak wiele znaczy? I dlaczego tak silnie motyw matki wpisał się w polską kulturę? Dzień Matki to dobra okazja do pochylenia się nad tym zagadnieniem.

W czasach polskich zrywów niepodległościowych i powstań utworzono pojęcie Matki-Polki. Miało ono bardzo duże znaczenie. Służyło opisywaniu kobiet, które zostawały w domu, podczas gdy mężczyźni walczyli za ojczyznę. Kobiety musiały być zdeterminowane, silne, a przede wszystkim samodzielne — bo to przecież na ich barkach spoczywał obowiązek zajmowania się domem, czy wychowania dziecka. W niebezpośredni sposób oddawały się nie tylko życiu rodzinnemu, ale i ojczyźnie. Bo przecież gdyby nie ich heroizm, nie byłoby mowy o opuszczeniu gospodarstwa przez mężczyznę.

Poświęcenie wyższym wartościom było zatem elementem nieodłącznym archetypu Matki-Polki w czasie, kiedy archetyp ten powstał. Dopiero w późniejszych latach zmieniono nieco jego znaczenie. Matka-Polka z czasów PRL również zajmowała się domem i dziećmi, ale już nie po to, by jej mąż mógł walczyć w obronie ojczyzny — lecz po to, by mógł pracować, zapewniając rodzinie godne życie. Odejście od patriotyzmu na rzecz codzienności wpisało się w wizerunek Matki-Polki sprzed kilkudziesięciu lat. Nie oznacza to jednak, że matkom z PRLu brakowało heroizmu — wręcz przeciwnie. Tyle tylko, że był on ukierunkowany na walkę z codziennością. Walkę o to, by rodzina miała co jeść. Socjologowie są zdania, że szczęście w rodzinie z czasów PRLu wyrażało się niejako poprzez jedzenie — zupełnie w myśl zasady, że syte dzieci to szczęśliwe dzieci.

Obecnie mamy do czynienia z kolejną zmianą wizerunku matki, także Matki-Polki. Kobietom nie jest łatwo — muszą dbać o własny rozwój, walczyć o utrzymanie domu, ale też zadbać o rozwój intelektualny swoich dzieci. Bo zasada oparta na karmieniu, które ma być drogą do szczęścia rodziny, niestety już od dawna nie funkcjonuje.

Wszystkim Matkom, nie tylko Matkom-Polkom, życzymy z okazji Dnia Matki samych szczęśliwych chwil i satysfakcji z tego, co robią!