W piątek 30 października mija termin składania podań o przyjęcie do szkoły średniej (secondary school) w Hull. Rodzice zapisujący swoją pociechę do szkoły podstawowej (primary school) mają trochę więcej czasu.

Jeśli twoje dziecko uczęszcza do szóstej klasy szkoły podstawowej (primary school), powinieneś zapisać je do kolejnej szkoły (secondary school). Możesz to zrobić za pomocą formularza online lub poprzez wysłanie pisma drogą pocztową.

Jeśli mieszkasz w Hull, powinieneś użyć do tego celu specjalnych formularzy przygotowanych przez Hull City Council (dotyczy to także tych rodziców, którzy chcą posłać swoją pociechę do placówki znajdującej się poza miastem). Jeśli natomiast nie mieszkasz na terenie należącym administracyjnie do miasta, chcąc zapisać swoje dziecko do jednej z placówek w Hull powinieneś użyć formularza przygotowanego przez urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.

Dostęp do formularza online znaleźć można w tym miejscu.

Jeśli natomiast chcesz wysłać dokumenty drogą tradycyjną, odwiedź tę stronę i pobierz odpowiednie formularze.

Dlaczego lepiej się nie spóźnić?

Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane w dalszej kolejności. Przypisanie uczniów do szkół w pierwszej kolejności będzie uwzględniać tylko te dzieci, których rodzice wysłali zgłoszenie na czas. Wyjątkiem są uzasadnione sytuacje, które tłumaczą, dlaczego zgłoszenie zostało przesłane po terminie.

Wszelkie zmiany w preferencjach dotyczących wyboru placówki szkolnej, wprowadzone po 30 października 2015 będą powodować, że zgłoszenie zostanie potraktowane jako spóźnione.

Potwierdzenie przyjęcia

Pisma urzędowe z informacją o potwierdzeniu przyjęcia do placówki szkolnej będą rozsyłane od 1 marca 2016 roku. Osoby, które dokonały zgłoszenia online, otrzymają oprócz pisma urzędowego  potwierdzenie drogą mailową.

Więcej informacji znaleźć można na stronie hullcc.gov.uk. Warto również zapoznać się z przewodnikiem dla rodziców A guide to secondary school admissions in Hull 2016/2017.

Zasady przyjmowania do szkół podstawowych

Dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2011 roku a 31 sierpnia 2012 roku mają obowiązek podjęcia nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzice takich dzieci powinni w terminie do 15 stycznia 2016 roku dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną. Rejestracja online odbywa się pod tym linkiem.

Obowiązują zasady takie same, jak przy zapisywaniu dzieci do szkół średnich – osoby spoza Hull, wybierając placówkę w mieście, zobowiązane są do użycia formularza przygotowanego przez urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania i odwrotnie.

Więcej szczegółowych informacji na temat zapisów dzieci do szkół podstawowych znaleźć można na stronie internetowej hullcc.gov.uk lub w poradniku A guide to primary school admissions in Hull 2016/2017.

W razie dalszych pytań rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 01482 300 300.