Okazuje się, że brytyjska gospodarka rozwija się dynamicznie w dużej mierze dzięki zasługom imigrantów zamieszkujących Wielką Brytanię. Takie wnioski płyną przynajmniej z najnowszych badań przeprowadzonych przez Department for Business, Innovation and Skills i opublikowanych pod koniec lutego.

Badania pokazały, że brytyjskim firmom opłaca się zatrudniać imigrantów. Są oni bowiem bardzo zaangażowani w to, co robią, co z kolei przyczynia się do wzrostu produktywności firmy. Dzięki temu możliwy jest szybki rozwój przedsiębiorstwa. Badania pokazały, że imigranci są często bardzo wysoko wykwalifikowani. Oznacza to, że mogą szkolić swoich brytyjskich kolegów, przede wszystkim w zakresie takich dziedzin jak IT. Co więcej, wielu imigrantów zatrudnionych w brytyjskich firmach posiada doświadczenie i kwalifikacje wykraczające poza te, które są wymagane na zajmowanym przez nich stanowisku. Imigranci mają zwykle spore doświadczenie w zarządzaniu, potrafią pracować w środowisku międzynarodowym, wnoszą ponadto znajomość języków obcych do przedsiębiorstwa.

Sekretarz Vince Cable skomentował wyniki badania, o którym mowa, twierdząc, że wiele brytyjskich przedsiębiorstw polega na umiejętnościach swoich pracowników pochodzących spoza Wielkiej Brytanii. Zaznaczył, że osoby te – w ujęciu globalnym – stymulują rozwój brytyjskiej gospodarki, wnosząc do firm, w których są zatrudnione, doświadczenie i innowacyjność. Cable podkreślił, że raport przygotowany przez Department for Business, Innovation and Skills będzie mieć duże znaczenie w dyskusji na temat wpływu imigrantów na rozwój Wielkiej Brytanii.

Brytyjscy przedsiębiorcy bardzo często polegają na pracownikach pochodzących spoza Wysp – dzięki temu szybko mogą rozwinąć swoją działalność także poza terytorium Wielkiej Brytanii. Cenią sobie również kwalifikacje i doświadczenie posiadane przez imigrantów.

Pełen raport, podzielony na sekcje dotyczące między innymi umiejętności posiadanych przez imigrantów, innowacyjności, kwestii integracji w środowisku pracy i innych spraw znaleźć można na tej stronie internetowej.