Oficjalne dane przedstawione przez władze pokazały, że liczba osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia w Hull, spadła o 44% w ciągu ostatnich pięciu lat. Coraz mniej osób korzysta z zasiłków przeznaczonych dla bezrobotnych.

Obecnie około 8800 osób w Hull otrzymuje zasiłek z tytułu poszukiwania pracy – to o niemal 30% mniej niż jeszcze rok temu. Szczególnie duży spadek bezrobocia zaobserwowano w grupie wiekowej od 18 do 24 lat. W tej chwili w Hull mieszka jedynie 1930 osób z tej grupy, które nie mają zatrudnienia. Oznacza to, że młodzi ludzie coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Tendencję spadku bezrobocia zaobserwowano także w regionie East Riding – oszacowano, że liczba osób pozostających bez zatrudnienia spadła w East Riding o 28%.

Menadżer Gill Dillon z centrum Jobcentre Plus  powiedziała, że spadek bezrobocia w Hull to bardzo dobra wiadomość. Zauważyła, że szczególnie dużo miejsc pracy powstało w ostatnich latach w centrach obsługi telefonicznej (call centre) oraz w przemyśle spożywczym (produkcja żywności). Wiele osób znalazło także zatrudnienie w  handlu detalicznym, powiedziała Dillon.

Specjalistka do spraw zatrudnienia z Jobcentre Plus podkreśliła również, że spadek bezrobocia, o którym mowa, odbywał się stopniowo, w sposób zrównoważony: z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Nie ma zatem mowy o  żadnej rewolucji na rynku pracy.

Wśród przedsiębiorstw, które zdaniem Gill Dillon stworzyły najwięcej miejsc pracy w Hull i w regionie, menadżer z Jobcentre Plus wymieniła między innymi B&M Bargains (Willerby) i Bargain Buys (Hull). Ponadto należy zaznaczyć, że ruszyła rekrutacja do centrum handlowego w Beverley – Flemingate Shopping Centre. Oszacowano, że w galerii tej zatrudnienie w wielu branżach znajdzie kolejne 700 osób, a być może i więcej.

Pozostaje nam cieszyć się z tak dobrych wiadomości i liczyć na to, że tendencja spadkowa w przypadku bezrobocia w Hull i w regionie nadal będzie się utrzymywać.