Brytyjskie Ministerstwo Oświaty (Department for Education) umożliwia rodzicom dwulatków skorzystanie z bezpłatnej edukacji. W jaki sposób starać się o wzięcie udziału w programie i dlaczego w ogóle warto o tym pomyśleć?

Na czym to polega

W ramach programu rodziny mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanego i  zarejestrowanego opiekuna (childmindera). Mogą także posłać dziecko do przedszkola lub odpowiedniego ośrodka dla dzieci.

Dziecku przysługuje możliwość spędzenia 15 godzin tygodniowo pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Dlaczego warto

Program umożliwia wczesne rozpoczęcie edukacji szkolnej. Dzieci, które szybciej niż ich rówieśnicy poszły do szkoły, rozwijają się z reguły lepiej i szybciej przyswajają wiedzę. Mają możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, gdyż już od wczesnych lat spędzają czas w większej grupie. Pedagodzy zaznaczają, że takie dzieci lepiej radzą sobie w późniejszych latach.

Nauczyciele zwracają ponadto uwagę na to, że przebywanie od najmłodszych lat z rówieśnikami mówiącymi w języku angielskim umożliwia szybsze przyswojenie tego języka. „Wczesny kontakt z drugim językiem pomoże dzieciom lepiej sprostać oczekiwaniom, które zostaną przed nimi postawione w szkole podstawowej” zauważa Agnieszka Adamek, nauczycielka, która prowadzi sobotnią szkołę polską w Kent.

Wielu psychologów zachęca rodziców do wzięcia udziału w programie organizowanym przez Brytyjskie Ministerstwo Oświaty. Podkreślają oni, że nie tylko wiąże się to z korzyściami dla dzieci, lecz także daje rodzicom więcej czasu, dzięki czemu mogą na przykład szybciej wrócić do pracy.

W programie biorą udział tylko te placówki edukacyjne dla najmłodszych dzieci, które otrzymały bardzo dobre wyniki w raporcie Ofsted.

Kto może wziąć udział

Do udziału w programie uprawnione są rodziny o dochodzie niższym niż  £16.190 rocznie, pochodzącym z pracy lub zasiłków.

Dwulatek może wziąć udział w programie, jeśli jego rodzicom przysługuje prawo do pobierania przynajmniej jednego z poniższych zasiłków: Income Support, Income-based Jobseekers Allowance, Income-related Employment and Support  Allowance, State Pension Credit, zasiłek na mocy części VI ustawy o imigracji i udzielaniu azylu z 1999 roku, zasiłki Child Tax Credits i Working (przy rocznym dochodzie brutto nieprzekraczającym 16.190 £) oraz zasiłek Tax Credits, Working Tax credit Run-on.

Również dzieci, za których opiekę odpowiadają władze lokalne, mogą skorzystać z programu. Ponadto prawo do wzięcia udziału mają dwulatki, które otrzymują Disability Living Allowance, posiadają ważne orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN) lub podlegają planowi edukacji, zdrowia i opieki (EHCP) oraz te, które otrzymują opiekę w postaci szczególnej kurateli, adopcji lub na mocy postanowienia dotyczącego dziecka (child arrangements order, dawniej: residence orders).

Gdzie szukać informacji 

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi można znaleźć na stronie  www.gov.uk/freechildcare.