image83.jpgOkoło jednego miliona pracowników w całym Zjednoczonym Królestwie odniesie korzyść z podwyższonych zarobków z dniem 1 października, kiedy zaczną obowiązywać nowe stawki krajowej płacy minimalnej (po ang. National Minimum Wage – NMW).

Stawka wzrasta do 5,73 GBP za godzinę dla pracowników w wieku 22 lat lub starszych, do 4,77 GBP dla pracowników w wieku 18-21 lat i do 3,53 GBP dla pracowników w wieku 16 i 17 lat.

W celu podniesienia świadomości na temat tych podwyżek, Departament ds. działalności gospodarczej (Department for Business) rozpoczyna nową kampanię skierowaną do osób pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mieszkają i pracują w Zjednoczonym Królestwie. Kampania ta jest kontynuacją zeszłorocznej akcji, która przyniosła duży sukces, gdyż w jej wyniku ilość telefonów od pracowników z Europy Wschodniej na poufną infolinię o krajowej płacy minimalnej wzrosła o 400 proc.

Minister odpowiedzialny na stosunki pracownicze, Pat McFadden, powiedział:
“Krajowa płaca minimalna to niezmiernie ważne prawo wprowadzone przez ten rząd w celu ochrony najgorzej opłacanych pracowników w Zjednoczonym Królestwie przed eksploatacją. Żeby jednak ochrona ta właściwie zadziałała, ważne jest, aby pracownicy rozumieli przysługujące im prawa, a pracodawcy byli świadomi ciążących na nich obowiązków.

Celem kampanii jest przedstawienie informacji tym pracownikom, którzy mogą nie być świadomi przysługujących im w Zjednoczonym Królestwie praw pracowniczych tak, aby mogli upewnić się, że dostają słuszną i sprawiedliwą zapłatę za swoją pracę.”

Nowa kampania zachęci pracowników do sprawdzenia, czy ich zarobki zostały dostosowane do nowych stawek, tak aby dostawali pełną zapłatę, do której mają prawo.

Dla osób niepokojących się tym, że mogą nie otrzymywać krajowej płacy minimalnej, dostępna jest pomoc. Pracownicy mogą zadzwonić na infolinię o krajowej płacy minimalnej na nr tel. 0845 6000 678 i tam porozmawiać z doradcą lub zgłosić skargę na temat zbyt niskiej płacy. Porady udzielane są w ponad 100 językach i osoby dzwoniące na swoje życzenie mogą zachować anonimowość. W celu uzyskania więcej informacji można także odwiedzić stronę internetową www.direct.gov.uk/nmw.

Tylko w zeszłym roku urząd HMRC (ds. podatków i ceł) przeprowadził dochodzenia w ponad 4,1 tys. spraw związanych z krajową płacą minimalną i zabezpieczył prawie 3,9 mln GBP zaległych wynagrodzeń dla ponad 19 tys. pracowników.