6 kwietnia sygnalizowaliśmy już, że w 2013 roku czekają nas zmiany w zasiłkach. Część stawek zostanie zamrożona, część zmniejszona do pewnego poziomu. Niektórzy mogą odczuwać z tego powodu pewne trudności finansowe. Aby chociaż troszkę się na nie przygotować, najlepiej zapoznać się z wprowadzanymi zmianami. Warto zaznaczyć, że niektóre z nich już zostały dokonane. Te, które w największym stopniu dotkną przeciętnych ludzi, zostaną wprowadzone w życie w kwietniu bieżącego roku.
Zmiany w zasiłkach
W kwietniu zmienione zostaną: podatek od wolnych pokoi, górna granica wysokości zasiłków, zapomogi w ramach opieki środowiskowej oraz zapomogi kryzysowe, a także dodatek do opłaty za podatek lokalny. Kolejne zmiany czekają nas w czerwcu oraz październiku 2013 roku. Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczyć będą tylko i wyłącznie osób w wieku produkcyjnym, czyli (obecnie) wszystkich ludzi mających więcej niż 16 i mniej niż 64 lata. W ciągu najbliższych siedmiu lat grupa ta zostanie rozszerzona, ostatecznie obejmując ludzi w wieku 16-66 lat. Rozszerzanie to będzie odbywać się etapami. W celu sprawdzenia, kiedy dana osoba osiągnie wiek emerytalny, można skorzystać z przygotowanego przez rząd narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.gov.uk/calculate-state-pension.

Omówmy teraz dokładniej wymienione wcześniej zmiany. W przypadku obliczania podatku od wolnych pokoi/sypialni należy przyjąć ustalone odgórnie normy, zgodnie z którymi jednej osobie (członkowi określonego gospodarstwa domowego) przysługuje oddzielna sypialnia lub pokój, jeśli jest ona osobą mieszkającą samotnie lub pozostaje w związku (wówczas dla jednej pary przypada jedna sypialnia), osobą dorosłą (tj. powyżej 16 roku życia) zamieszkującą dom wspólnie z członkami rodziny/znajomymi (np. studenci wynajmujący mieszkanie) lub nocującym, nie mieszkającym na stałe w określonym miejscu, który opiekuje się osobą pobierającą odpowiedni dodatek. W ostatnim przypadku uwzględniany jest także nocujący sprawujący opiekę nad partnerem lub partnerką osoby otrzymującej dodatek. W przypadku dzieci do 10 roku życia – chłopcu i dziewczynce przysługuje jeden, wspólny pokój. Powyżej 10 roku życia wspólna sypialnia należy się dzieciom tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są one tej samej płci.

Co się stanie, jeśli posiadasz dodatkowe pokoje lub sypialnie? W przypadku jednego dodatkowego pomieszczenia, Twój dodatek mieszkaniowy może zostać pomniejszony o 14%. Jeśli są to już dwa lub nawet więcej pomieszczeń, wówczas zostanie Ci zabrane nawet 25% z pobieranej kwoty dodatku. Jak wspominaliśmy wcześniej, w kwietniu tego roku zmieniona zostanie także górna granica wysokości zasiłków (zmiana ta również dotyczy tylko i wyłącznie osób w wieku produkcyjnym). Rząd ustalił kwoty, których nie może przekroczyć suma otrzymywanych świadczeń socjalnych. Granica ta dla osób samotnych wyznaczona została na 350 funtów tygodniowo, zaś dla pozostałych gospodarstw domowych – na 500 funtów. Ta zmiana okaże się z pewnością najdotkliwsza w skutkach dla wszystkich, którzy pobierają kilka zasiłków.

O kolejnych zmianach, także tych wprowadzanych w następnych miesiącach 2013 roku napiszemy za kilka dni.