John Hymers urodził się w 1803 roku w Ormesby (North Yorkshire). Był wybitnym naukowcem i matematykiem, napisał wiele książek poświęconych „królowej nauk”. Bardzo szybko wspinał się po szczeblach kariery akademickiej. Jednak jego prawdziwym marzeniem było stworzenie szkoły, w której szlifowane będą talenty — wszystkie, niezależnie od pochodzenia ich posiadaczy. 

Wiadomo bowiem, że w XIX nie każdy miał swobodny dostęp do nauki. Na kształcenie swoich dzieci pozwolić sobie mogli przede wszystkim najbogatsi. John Hymers, który do tego stopnia poświęcił się nauce, że nie znalazł czasu na małżeństwo, chciał to zmienić. Zawarł w swoim testamencie prośbę, by po jego śmierci stworzono szkołę, w której uczyć będą mogli się najzdolniejsi — a nie najbogatsi. Pech sprawił, że nie wszystkie słowa w dokumencie były zapisane w sposób na tyle czytelny, by dokument mógł zostać uznany za ważny. Na szczęście brat wielkiego naukowca postanowił spełnić prośbę Johna Hymersa i zebrać 50 tysięcy funtów, za które pobudowana miała zostać placówka edukacyjna zgodna z wizją matematyka.

Szkołę wybudowano na terenach na obszarze położonym obok Ogrodów Botanicznych (które przeniesiono w 1877 roku, a w 1889 roku całkowicie zlikwidowano). Za prace budowlane odpowiedzialna była niewielka firma, Houlton’s, która wcześniej nie podpisała jeszcze żadnego tak poważnego kontraktu. Planowano ukończyć budowę już w styczniu 1891 roku, jednak dwie srogie zimy pokrzyżowały te plany — murarze zaprotestowali i nie chcieli budować w tak niesprzyjających warunkach. Szkołę otwarto zatem dopiero dwa lata później. Początkowo, ze względów obyczajowych, mogli do niej uczęszczać tylko chłopcy.

Pierwszym dyrektorem placówki był Mr. Charles Gore. Uczniowie, których rodziców nie było stać na opłacenie czesnego i noclegów w internacie, mogli starać się o stypendia wypłacane przez brytyjski rząd. W ten sposób marzenie matematyka Hymersa zostało spełnione.

W latach 70. XX wieku ograniczono niestety fundusze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Wsparcie finansowe otrzymywało jedynie 25 najzdolniejszych młodych ludzi kształcących się w Hymers College. W 1997 roku zdecydowano jednak o przywróceniu finansowania w poprzedniej wysokości.

W latach 80. ubiegłego stulecia Hymers College zaczął stawać się powoli szkołą koedukacyjną. Zaledwie dekadę później uczęszczało do niego 1600 uczniów — dziewcząt i chłopców.

Szkoła cieszy się bardzo dobra opinią, a jej uczniowie zawsze osiągają wysokie wyniki w nauce. Wśród absolwentów placówki znaleźć można wiele słynnych i ważnych dla historii Wielkiej Brytanii postaci, w tym Johna Fancy, pilota, który został dwukrotnie pojmany podczas II wojny światowej, na szczęście udało mu się uciec z niewoli. Szkołę ukończyło także wielu znanych sportowców czy dziennikarzy.