Osiedle mieszkalne Orchard Park w Hull czekają zmiany i modernizacje warte w sumie kilkadziesiąt milionów funtów. Zarządcy planują między innymi wybudowanie wielu nowych domów. O osiedle będące niejako ikoną miasta dba sam Urząd Miasta, który nie chce dopuścić do zniszczenia tego, co dotychczas udało się stworzyć. Dlatego na renowację terenu przeznaczono rządowe pieniądze, za które radni miejscy chcą realizować swój plan rewitalizacji Orchard Park.
Gruntowne zmiany na Orchard Park
Teraz, kiedy już podjęto decyzję o przeprowadzeniu modernizacji, trwają konsultacje społeczne projektów zmian. Mieszkańcy Orchard Park zostaną poproszeni o ocenę planu rewitalizacji ich osiedla, zawierającego na przykład unowocześnienie ponad tysiąca domów tak, by stały się przyjazne dla środowiska (głównie pod względem zużywanej energii), wybudowanie 300 nowych domów (niektóre nawet z 3 sypialniami!), gruntowne wyremontowanie prawie stu mieszkań w blokach i wieżowcach położonych na terenie osiedla tak, by odpowiadały panującym obecnie standardom mieszkaniowym. Plan przewiduje także 65 nowych apartamentów przystosowanych dla ludzi w podeszłym wieku, które znalazłyby się w okolicy specjalnego ośrodka opieki dziennej.

Radny John Black zapewnia, że obecni mieszkańcy Orchard Park nie będą zaniedbani w całym zamieszaniu związanym z modernizacją osiedla. Polityk zapewnia ponadto, że cały plan i zmiany, o których tak głośno nie są tylko pobożnymi życzeniami, które nie zostaną z jakiegoś powodu zrealizowane. Fundusze przeznaczone na renowację tych terenów zostały już podzielone, wszystko odbywa się zgodnie z planem. Black mówi także, że do zadań lokalnych władz należy zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by zapobiec zniszczeniu Orchard Park. Gdyby spóźnili się z działaniami, byłoby za późno i osiedle zaczęłoby popadać w ruinę. Warto przypomnieć, że przed dwoma laty politycy przygotowali wart ponad 160 milionów funtów plan dla osiedla – nie został on jednak zrealizowany. Radny Black tłumaczy, że przemyślano wówczas tę propozycję bardzo gruntownie. Ze względu na obcięcie funduszy rządowych konieczne było jednak stworzenie nowego – bardziej realnego projektu. W ten sposób w ciągu kolejnych dwudziestu miesięcy ciężkiej pracy powstał konsultowany obecnie z mieszkańcami plan rewitalizacji osiedla, mówi Black, podkreślając wszelkie zalety zaproponowanego rozwiązania. Wśród nich wymienia polityk dużą powierzchnię domów, które są częścią planu, a także wiele nowoczesnych rozwiązań, sprzyjających środowisku oraz obecnym i przyszłym mieszkańcom osiedla. Terry Geraghty z UM Hull mówi, że wielu mieszkańców może być sceptycznie nastawiona wobec planu modernizacji Orchard Park ze względu na niespełnione obietnice sprzed kilku lat. Zapewnia jednak, że tym razem wszystkie plany zostaną zrealizowane, a osiedle stanie się potęgą, jedną z najwspanialszych i najbardziej nowoczesnych części Hull.

Projekt, o którym mowa, powstał w wyniku współpracy Urzędu Miasta Hull z Riverside Group Housing Association, jednak zdecydowana większość inwestycji wchodzących w jego zakres zostanie wykonana przez miasto. Dokładnie można się z nim zapoznać dziś oraz w sobotę w Orchard Centre.

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk