image164.jpgBez względu na to czy przyjechałeś do Wielkiej Brytanii aby tutaj pracować czy uczyć się , na pewno powinny interesować  Cię zmiany w prawie pracy bądź systemach opieki socjalnej. Dlatego też, zdecydowaliśmy się rozpocząć nowy cykl artykułów dotyczący właśnie tych zagadnień. Wraz z nowymi zmianami wprowadzonymi przez rząd brytyjski lub władze lokalne, te informacje pojawią się na stronie hull.pl.

Informacja z dnia: 03 marzec 2009.

Od października 2008 roku pracownicy agencyjni i tymczasowi mają to samo prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego jak pracownicy stali. Wcześniej, pracownicy ci nie mieli prawa otrzymywania zasiłku, jeśli okres zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy. Pracownicy tymczasowi otrzymają również te same prawa co pracownicy stali, jeśli przepracują w firmie nastepne dwa lata. Dotyczy to m.in. wypłaty i prawa do urlopu.

Pracujące kobiety w ciąży: wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia tzw. Risk assesment, jeśli pracuje u nich kobieta w ciąży. Nastąpiły zmianiy dotyczące Ordinary Maternity Leave i Additional Maternity Leave. Główna zmiana polega na tym, że kobieta powracająca do pracy z OML, ma prawo wrócić na to samo stanowisko pracy, podczas gdy kobieta powracająca z AML, może wrócić na to samo stanowisko pracy bądź może otrzymać propozycję innego zajęcia.

Projekt wspiera informacyjnie firma HSP Solutions Limited oraz Polish Advice Bureau.