W kwietniu wzrośnie wysokość National Living Wage. To stawka, jaka pozwala na skromne, choć godne życie w Wielkiej Brytanii. Ile wyniesie National Living Wage po zmianach? I czy jej wypłacanie będzie obowiązkiem pracodawcy?

Dlaczego wprowadzono National Living Wage?

Płacenie stawki National Living Wage jest dobre dla obu stron, czyli dla pracownika i dla pracodawcy. Wiele prowadzonych latami analiz pokazało, że pracodawcy, którzy zdecydowali się wypłacać zatrudnianym przez siebie osobom stawek na poziomie National Living Wage lub wyższych, zaobserwowali wzrost efektywności pracy. Wielu z nich podkreślało, że łatwiej było im znaleźć także odpowiednie osoby do obsadzenia określonych stanowisk. Badania udowodniły również, że pracodawcy, którzy wypłacają stawki National Living Wage, postrzegani są lepiej niż konkurencja.

Z punktu widzenia pracownika National Living Wage  pozwala na w miarę godne życie w Wielkiej Brytanii. Co więcej, pracownicy otrzymujący wynagrodzenie na takim poziomie czują się z reguły bardziej zmotywowani do pracy. A to umożliwia im wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej. Takie osoby łatwiej adaptują się do zmian w środowisku pracy.

Socjologowie zauważają natomiast, że efekty wypłacania National Living Wage zaobserwować można także z perspektywy całego społeczeństwa — spadła liczba sytuacji, w których rodzice nie mogą pozwolić sobie na aktywne uczestniczenie w życiu rodzinnym ze względu na pracę na kilku etatach.

Jak jest w tej chwili?

National Living Wage to ustalona suma pieniędzy, jaką pracownik może otrzymać od pracodawcy za wykonywaną pracę, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Jej wysokość ustalana jest na podstawie szacunkowych kosztów utrzymania się w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że stawka ta musi być co regularnie aktualizowana.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że to pracodawca decyduje, czy zapłaci pracownikowi Living Wage. Jego bowiązkiem jest bowiem płacenie stawek minimalnych National Minimum Wage, a nie National Living Wage. Pojęć tych nie należy mylić.

Na czym polegać będą zmiany?

W kwietniu 2016 zgodnie z prawem National Living Wage stanie się National Minimum Wage w przypadku pracowników w wieku 25 lat lub więcej. Stawka ta wyniesie 7,2 funta. Nowa stawka będzie zatem  o 50p. wyższa od obecnej.

Zmiana ta będzie oznaczać, że pracodawca zostanie zobowiązany do zapłacenia pracownikowi przynajmniej 7,2 funta za godzinę wykonywanej pracy. Pracodawca nie będzie mógł już samodzielnie zdecydować, że zapłaci mniej. Byłoby to działanie niezgodne z prawem, wiążące się z określonymi konsekwencjami (głównie z wysokimi karami finansowymi).

Kontrowersje wokół nowej National Living Wage

Niektórzy eksperci sugerują, że wielu pracodawców nie jest gotowych na taką zmianę. Nowa stawka może przekraczać ich możliwości finansowe. Dlatego będą musieli oni poszukać oszczędności, najpewniej poprzez zwiększenie produktywności pracowników. Czy wprowadzenie nowych stawek będzie wiązać się z falą zwolnień w Wielkiej Brytanii?

Wysokość obowiązujących w danej chwili stawek National Minimum Wage sprawdzić można na stronie GOV.uk.

Osoby, które zastanawiają się, czy są uprawnione do otrzymywania nowej stawki, mogą sprawdzić to przy pomocy prostego narzędzia — kalkulatora dostępnego na stronie GOV.uk. W razie wątpliwości warto zapoznać się szczegółowo ze stroną internetową ACAS. Wyjaśniono tam wiele interesujących kwestii dotyczących National Living Wage.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub doradztwa, skontaktuj się z konsultantem ACAS, dzwoniąc pod numer telefonu 0300 123 1100 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 — 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00).

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy — kliknij tutaj.