sejm RP, wybory w Hull, głosowanie w AngliiTermin wyborów zbliża się wielkimi krokami. Już 9-tego października będziemy mieli możliwość po raz kolejny oddać głos na ludzi, którzy naszym zdaniem powinni rządzić Polską. Wszystkim zainteresowanym przypominamy o tym, że aby zagłosować w Hull istnieje potrzeba wcześniejszej rejestracji w spisie wyborców.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Uruchomiony został już specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Internetu: https://ewybory.msz.gov.pl/

Kodeks wyborczy wprowadził za granicą możliwość głosowania korespondencyjnego. Jeśli wyborca zamierza skorzystać z tej formy głosowania deklaracja w tym zakresie, wyrażona w zgłoszeniu do spisu wyborców,  musi wpłynąć do konsula najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy za granicą (i w kraju jeśli wyborca posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu, datę i miejsce jego wydania, lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

Na żądanie osoby uprawnionej, zmieniającej miejsce pobytu, konsul, na podstawie spisu wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie  w  obwodach  głosowania  utworzonych za granicą,  odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli w jakimkolwiek państwie, w związku z różnymi strefami czasowymi,  głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

Minister Spraw Zagranicznych powołał za granicą 263 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Komisja numer 245 będzie mieściła się w Hull w St Mary’s College przy Cranbrook Avenue (HU6 7TN).

Aby zarejestrować się do głosowania w Komisji Wyborczej w Hull – KLIKNIJ TUTAJ

ZOBACZ MAPĘ