Odkąd otworzyły się granice Zjednoczonego Królestwa dla pracowników z Europy Wschodniej, otworzyły się jednocześnie możliwości dla agencji pracy, których w tym okresie powstały setki jeśli nie tysiące na terenie Wielkiej Brytanii. Pojawiło się też wiele problemów dotyczących funkcjonowania tych instytucji. Zatrudnieni przez agencje pracownicy narzekali i ciągle narzekają na brak umowy, nieterminowe wypłaty lub nie spełnianie wymagań BHP w miejscu pracy.

Część z nowo powstałych pośredniaków skoncentrowana jest głównie na pracownikach z Polski, Litwy, Łotwy oraz Słowacji i Czech. Zatrudniając nowego pracownika do pracy przy np. pakowaniu często zdarza się, iż nie wymagają znajomości języka angielskiego lub też wymagają jedynie znajomości jego podstaw. Jednocześnie pracownicy podpisują dokument zwany umową przygotowany tylko w języku angielskim przez co powstaje wiele nieporozumień i niejasności.

Oczywiście nie jest tak w każdym przypadku. Na rynku pracy oraz na forach internetowych poszukujący pracy wymieniają się doświadczeniami o „złych” i „dobrych” agencjach pracy. Zdania często są podzielone lecz faktem jest, że często zarzuty padające pod adresem danego pośredniaka są uzasadnione. Cóż wtedy należałoby uczynić? Wylać swoje „żale” na forach internetowych oraz wśród znajomych? Oczywiście można. Można też zrobić więcej – zmienić to.

W jaki sposób zmienić postępowanie nieuczciwej agencji pracy, pośrednika, pracodawcy? Na pewno nie należy walić pięściami w stół pracownika danej agencji – nie sądzimy aby to dało pozytywny efekt. Można uczynić coś o wiele bardziej skutecznego: poinformować o danym wykroczeniu, zaniedbaniu bądź nieuczciwości odpowiedni wydział rządowy, który kontroluje proces rejestracji oraz funkcjonowania agencji w UK. Takim wydziałem jest Gangmasters Licensing Authority.

Powyżej wymieniony wydział uruchomił formularz dostępny na stronie internetowej:

https://www.gla.gov.uk/report/Default.aspx?Lang=2

gdzie można anonimowo poskarżyć się na pośrednika który zatrudnia w branżach takich jak:

Przetwórstwo i pakowanie żywności i napojów.
Rolnictwo w tym leśnictwo i sadownictwo;
Zbieranie owoców morza;

„Informacje na temat pośrednika, przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej, która wykorzystuje dostarczonych jej pracowników, są szczególnie użyteczne, gdyż pomagają nam w identyfikacji odnośnych przedsiębiorstw lub osób.
Szczególnie przydatne dla nas będą numery licencji GLA, (jeżeli takowa została wydana), imiona i nazwiska oraz adresy. Również inne szczegóły, takie jak numery telefonów kontaktowych, adresy emaliowe, numery rejestracyjne pojazdów lub opisy osób będą pomocne.
Szczególnie przydatne dla nas będą numery licencji GLA, (jeżeli takowa została wydana), imiona i nazwiska oraz adresy. Również inne szczegóły, takie jak numery telefonów kontaktowych, adresy emaliowe, numery rejestracyjne pojazdów lub opisy osób będą pomocne.
Jeśli Państwa zapytanie lub skarga dotyczy agencji zatrudnienia, lecz nie jest związane z jedną z powyższych branż, prosimy o kontakt z Employment Agency Standards Inspectorate (Inspektorat ds. Standardów w Agencjach Zatrudnienia) pod adresem eas@berr.gsi.gov.uk.

Wszelkie powierzone nam informacje traktujemy jako poufne. Mogą one zostać przekazane do odpowiednich służb rządowych, wymiaru sprawiedliwości i policji, gdzie również będą traktowane jako poufne.”

Wygląda na to że czasy bezkarności pośredników odeszły w przeszłość a wszyscy którzy doświadczyli bądź ciągle doświadczają nieuczciwości z ich strony mają w końcu możliwość podjęcia konkretnych kroków w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.

Migrant Engagement Team – Goole