Jak wskazują najnowsze statystyki przestępczość w Hull spadła o 14 procent na przestrzeni ostatniego roku. Podobną tendencję dostrzec można również w pobliskim East Riding, gdzie ten sam wskaźnik jest niższy o 10 procent.Spadek przestępczości w Hull? Sprawdź na mapie!

Jeśli chodzi o przestępstwa seksualne to nastąpił spadek o około 10 procent w skali roku, kradzieży było mniej o 8 procent, włamań o 14. Wskaźnik kradzieży samochodów był mniejszy o 20 procent, a zniszczenie własności o 17 procent.

Niestety nie wszystkie rodzaje przestępstw charakteryzują się tą samą tendencją. Jeśli chodzi o przestępstwa narkotykowe to było ich nieznacznie więcej niż w roku ubiegłym. O 6 procent wzrosła również ilość fałszerstw.

Ogólne statystyki przestępczości kształtują się pozytywnie. Wskaźnik brutalnych przestępstw spadł o blisko 9 procent w porównaniu do tego, co działo się w poprzednim roku.Wzrasta również zaufanie ludności do policji. O 2 procenty wzrosła liczba ludzi, którzy byli zdania, że policja radzi sobie z lokalnymi problemami. Zastępca komendanta twierdzi, że wskaźniki dotyczące przestępstw w Hull będą coraz niższe, a mieszkańcy będą mogli czuć się coraz bezpieczniej. Podkreśla, że pomimo coraz mniejszego budżetu jakim dysponują służby policyjne, usługi świadczone przez nich będą najlepsze w ramach ich możliwości. Według Davida Griffin’a ludzie mieszkający w Hull zasługują na to, co najlepsze.

Analizując charakterystyki przestępczości dla całej Anglii i Walii dostrzec można tendencję spadkową. Javed Khan, który jest szefem Victim Support uważa, że nie należy spocząć na laurach i cieszyć się ze spadku wskaźników. Według niego pozostaje jeszcze wiele ofiar, które potrzebują pomocy i którymi należy się zająć.

W serwisie internetowym Home Office znajduje się mapa przestępczości, która pozwala śledzić, gdzie i jakie przestępstwa są popełniane najczęściej. Wspomnianą mapę można znaleźć na stronie: www.police.uk. Okresem odniesienia są trzy lata. Każdy z mieszkańców może zapoznać się ze statystykami z tego okresu i porównywać je, gdzie przestępczość była najmniejsza, a gdzie popełniano najwięcej kradzieży, czy fałszerstw.

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk