W odpowiedzi na emaila od organizacji „Polski Network” zamieszczamy obszerną informację na temat biogramów słynnych Polaków i osób polskiego pochodzenia, postaci, których dokonania lub aktywność przekraczają granice Polski, uzyskując wymiar europejski lub ogólnoświatowy.
Słynni Polacy wczoraj i dziś
Polski Network jest ogólnoświatową organizacją Polaków, która stawia sobie za cel łączenie ponad granicami państw polskich profesjonalistów (finansistów, lekarzy, prawników, architektów, dziennikarzy, informatyków, itd.), przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury i sztuki oraz osoby angażujące się w działalność społeczną. Propagujemy idee wzajemnego wspierania się Polaków w biznesie, działalności politycznej i społecznej, w każdym miejscu zamieszkania na świecie oraz niezależnie od różnic pokoleniowych i poglądów politycznych. Chcemy, aby bycie Polakiem/Polką dawało poczucie wspólnoty i przynależności do wartościowej społeczności, prestiż oraz – dzięki kontaktom z Polakami z całego świata – stwarzało możliwości do rozwoju biznesu i kontaktów zawodowych.

Kraje, w których posiadamy obecnie uczestników to: Austria, Belgia, Białoruś, Cypr, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone (w tym Hawaje), Boliwia, Brazylia, Peru, Wenezuela, Australia, Azerbejdżan, Chiny, Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), Mauritius.

Aktywiści Polskiego Networku (www.polskinetwork.org) sporządzili ZESTAWIENIE BIOGRAMÓW słynnych Polaków oraz Osób Polskiego Pochodzenia. W Internecie publikowano juz wcześniej listy biogramów sławnych Polaków, jednakże często widniały na nich osoby, które urodziły się na ziemiach polskich, ale Polakami nie były i zazwyczaj nie umieszczano na nich:
1. Polaków, którzy mieli znaczące osiągnięcia, ale są mało popularni w Polsce (na przykład: Joseph Conrad, Roman Zaleski),
2. Polaków urodzonych poza granicami Polski (Paul Maximilien Landowski, Martha Stewart),
3. Osób, które były Polakami, ale których umieszczenie na liście było z pewnych względów niewygodne (Feliks Dzierżyński, Wiaczesław Mienzynski, Andriej Wyszynskij),
4. Osób polskiego pochodzenia (Leopold Stokowski, Liberace, Guillaume Apollinaire),
5. Wynalazców, inżynierów i biznesmenów (pokutowało chyba przekonanie, ze osiągnięcia w biznesie są mniej chwalebne niż dokonania w dziedzinie poezji albo muzyki).

W konsekwencji, wcześniejsze zestawienia były niekompletne, subiektywne, zniekształcone przez specyficznie pojmowaną polityczną poprawność albo naznaczone przez ‘politykę historyczną’, poddane autocenzurze i niesłusznie pomijały sławne osoby polskiego pochodzenia, które powinny zostać zachowane w pamięci nie tylko Polonii, ale tez rodaków w Polsce. Nasze zestawienie ma to zmienić.

DLACZEGO WARTO PROPAGOWAĆ WIEDZĘ O OSIĄGNIĘCIACH POLAKÓW?

1. ŹRÓDŁO INSPIRACJI. Sukcesy naszych rodaków powinny stanowić źródło inspiracji i motywacji dla kolejnych pokoleń Polaków tak w Polsce, jak i na emigracji.
2. DUMA, PRESTIŻ, TOŻSAMOŚĆ. Świadomość osiągnięć naszych rodaków wspiera dumę narodową. Mamy nadzieje, że zapoczątkuje to proces budowy prestiżu bycia Polakiem/Polką i w ten sposób zachęci kolejne pokolenia, w szczególności potomków polskich emigrantów, do podtrzymywania polskiej tożsamości i dziedzictwa.
3. BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. Mamy nadzieję, ze takie akcje, jak nasza, przyczynią się do wzmocnienia poczucia własnej wartości Polaków i zachęcają rodaków do współdziałania. |

KOMENTARZE I WSKAZÓWKI.
Będziemy wdzięczni za sugestie co do kolejnych osób, które powinny się znaleźć w zestawieniu, komentarze i wskazanie ewentualnych błędów lub nieścisłości.
Biogramy sławnych Polaków zostały także zamieszczone na naszej stronie internetowej www.polskinetwork.org, w dziale POLACY.