Inspektorzy Ofsted odwiedzili szkołę średnią Archbishop Sentamu Academy w Hull w maju. A niedawno wydali opinię w sprawie placówki. Z dokumentu wynika, że aż w czterech z pięciu ocenianych obszarów szkoła nie spełnia wymogów!

Od jakiegoś czasu szkoła średnia Archbishop Sentamu Academy przy Preston Road w Hull traci w ocenach inspektorów Ofsted. W 2014 roku w raporcie oceniono placówkę jako „dobrą”. Oznaczało to spadek o dwa poziomy w porównaniu z poprzednim raportem.

Teraz jednak sytuacja jest o wiele gorsza. Szkoła otrzymała opinię „nieodpowiedni” — i to w znakomitej większości kategorii branych pod uwagę przy ocenie standardów. Dyrektor placówki Andrew Chubb zapewnia rodziców, że już wdrożono działania, które mają to zmienić. I podkreśla, że nie zgadza się z opinią inspektorów Ofsted, którzy wizytowali szkołę kilka miesięcy temu.

„Uważam, że ta opinia jest niesprawiedliwa. Mimo to zwrócimy uwagę na niedoskonałości, które opisali w swoim raporcie inspektorzy Ofsted i przez cały najbliższy rok będziemy pracować nad tym, by je wyeliminować” — powiedział Chubb.

Zdaniem dyrekcji w raporcie nie uwzględniono sukcesów odnoszonych przez uczniów szkoły, ani osiągnięć kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce.

Inspektorom Ofsted najbardziej nie podobało się zarządzanie szkołą, które uznali za mało efektywne. Nisko ocenili także jakość kształcenia oraz efekty (wraz z systemem oceniania uczniów). Przyjrzeli się również programom nauczania i ich realizacji w szkole. Na 19 programów prawidłowo wdrażane są jedynie trzy.

Raport opublikowany przez Ofsted zszokował i oburzył rodziców dzieci uczęszczających do Archbishop Sentamu Academy.  Jedna matka wyraziła opinię w internecie. Napisała: „Mają nowy budynek, a mimo to wciąż otrzymują negatywne oceny. Ale nic dziwnego. Ci sami nauczyciele od lat uczą tego samego i z takim samym nastawieniem. Więc czego można po nich oczekiwać?”

Tylko niektórzy z rodziców uważają nadal, że pomimo niskiej oceny placówka jest dobrą szkołą. I wierzą w to, że jakość kształcenia wkrótce się poprawi.