Już w kwietniu przyszłego roku wejdą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłków Tax Credits. Ekspreci szacują, że spowoduje to znaczne obniżenie wysokości świadczeń otrzymywanych obecnie przez wiele rodzin w Wiekiej Brytanii. 

Obecnie najwyższe zasiłki z grupy Tax Credits otrzymują rodziny, w których roczny przychód na gospodarstwo domowe wynosi 6 420 funtów. W kwietniu 2016 roku próg ten zostanie obniżony do poziomu 3 850 funtów. Jeśli twoje zarobki przekraczają tę kwotę, otrzymywane przez ciebie zasiłki zostaną odpowiednio zmniejszone.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami rodziny, których wzrost przychodów w ciągu roku podatkowego nie przekracza 5 tys. funtów, nie muszą uwzględniać go w rozliczeniu podatkowym. Po wprowadzeniu zmian próg ten zostanie zmniejszony o połowę.

Trudno w tej chwili powiedzieć, o ile zmieni się wysokość świadczeń otrzymywanych obecnie przez uprawnione do tego osoby. Jedno jest niemal pewne – zasiłki będą niższe, choć politycy utrzymują, że sytuacja wielu rodzin wręcz się poprawi. Uwzględniają oni bowiem podwyższenie minimalnego wynagrodzenia na Wyspach i wprowadzenie darmowej opieki przedszkolnej nad dziećmi. Z opinią tą nie zgadzają się jednak niezależni analitycy, którzy podkreślają, że premier David Cameron i jego rząd uwzględnia w kalkulacjach stawkę minimalnego wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać dopiero za 5 lat. Tymczasem wysokość zasiłków spadnie już w kwietniu 2016 roku.

Część polityków znajdujących się w opozycji również krytykuje wprowadzenie zmian. Twierdzą oni, że obniżenie zasiłków wpłynie znacząco na pogorszenie jakości życia wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Dokładne informacje na temat zmian będzie można znaleźć w dokumentach przesyłanych przez HMRC. Jeśli nie chcesz czekać na pismo urzędowe, możesz sprawdzić wysokość zasiłków, jakie będą przysługiwać ci po wprowadzeniu opisanych zmian, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie GOV.uk.