Konserwatywny rząd Davida Camerona poważnie rozważa zmianę przepisów dotyczących bezwizowego ruchu dla obywateli UE. Minister Spraw Wewnętrznych, Theresa May, w wywiadzie udzielonym The Sunday Times, stwierdziła, iż dyrektywa zezwalająca obywatelom Unii na bezwizowy, wolny wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii, powinna zastać zmieniona. Docelowo rząd chce ograniczyć napływ do Wielkiej Brytanii obywateli z niektórych krajów europejskich.

Pani  Minister dodała, iż niczym nieograniczona wolność poruszania się pomiędzy krajami Unii może doprowadzić do niekontrolowanego zalewu Wysp przez imigrantów ekonomicznych. Na przyszły rok przypada termin otworzenia rynku pracy w Wielkiej Brytanii dla Rumunii i Bułgarii. Część brytyjskich eksperci zajmujący się monitorowaniem ruchów migracyjnych obawia się, iż otwarcie rynku pracy dla tych dwóch państw  może doprowadzić do napływu kolejnej fali emigrantów.

Propozycje Minister Spraw Wewnętrznych wspiera David Cameron. W wywiadzie radiowym, udzielonym BBC1,  Premier powiedział, że wspiera ideę wolnego ruchu granicznego, ale jednocześnie nie może się zgodzić z sytuacją , gdzie ogromne masy emigrantów wypierają z rynku pracy obywateli brytyjskich. Premier wspomniał o dwóch fabrykach, które wizytował w zeszłym tygodniu. W jednej ponad 60 proc. pracowników stanowili emigranci,  w drugiej odsetek wynosił ponad 50 procent. David Cameron stwierdził, że sytuacji wymaga natychmiastowych działa, gdyż wprowadzone już w życie ograniczenia wizowe dla obywateli spoza Unii, nie stanowią wystarczającego środka zapobiegającego nadmiernej emigracji zarobkowej.

 

Źródło:www.foreignersinuk.co.uk