Podczas dzisiejszej konferencji Torysów w Birmingham, minister finansów George Osborne zapowiedział, iż nakłady z budżetu państwa na rzecz świadczeń socjalnych, zostaną zmniejszone o kolejne 10 mld funtów.

Jedną z metod cięcia wydatków, miałoby być ograniczenie liczby dzieci w rodzinie, którym przysługiwał by zasiłek socjalny. Propozycja jest przynajmniej kontrowersyjna. Bezrobotni, którym urodzi się kolejne dziecko, nie będą uprawnieni do automatycznej, dodatkowej, pomocy finansowej. Minister argumentował ten pomysł potrzebą równego traktowania wszystkich obywateli, gdyż osoby zatrudnione nie są uprawnione do podwyżki wynagrodzenia z tytułu przyjścia na świat nowego dziecka.

Kolejnym, równie radykalnym pomysłem, jest obcięcie zapomogi mieszkaniowej dla osób poniżej 25. roku życia. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, iż ograniczy to młodym szanse na wyjście z domu, a także będzie miało negatywny wpływ na rynek wynajmu nieruchomości.

Nie wykluczone, że kolejnym ruchem rządu będzie jeszcze większe ograniczenie Child Tax Credit. Dodatkowo, minister zapowiedział, iż zasiłki będą rewaloryzowanie poniżej stopy inflacji.

Minister niejednokrotnie odwoływał się w swoim przemówieniu do tzw. sprawiedliwego obciążania obywateli wydatkami państwa. Stwierdził, iż bogaci zapłacą wyższe podatki, jednakże nie sposób zbilansować budżet sięgając wyłącznie do kieszenie najzamożniejszych obywateli.

George Osborne przedstawił także ultra-liberalny pomysł zamiany przepisów prawa pracy. Pracownicy małych i średnich firm mieliby dobrowolnie zrzekać się praw pracowniczych, m.in. prawa do odprawy oraz prawa do wystąpienie na drogę sądową w sytuacji nieuzasadnionego zwolnienia z pracy. W zamian, pracownicy mogliby uzyskać udziały/akcje firmy w wysokości do 50 tyś funtów. Dodatkowo zyski z akcji miałyby być zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych. Zgodnie z planem rządu, miałoby to uelastycznić rynek pracy i dać pracodawcom większe pole manewru w walce z recesją.

Podczas konferencji w Birmingham, George Osborne dał jasno do zrozumienia, że pod żadnym pozorem nie zamierza zmieniać polityki finansowej państwa. Kolejne 16 mld funtów oszczędności ma zostać pozyskanych do roku budżetowego 2015/2016. W 2010 roku rząd ogłosił redukcję wydatków na pomoc socjalną o 18 mld funtów do 2015 roku. Kolejna transza zaplanowanych oszczędności, w wysokości 10 mld funtów, ma zostać w kasie państwa do roku budżetowego 2016/2017.

Źródło: BBC