Od Hull do Cottingham zostanie zainstalowanych 8 km bezpieczniejszych ścieżek rowerowych w ramach planów zachęcania do aktywniejszego podróżowania po mieście.

Ulepszenia stanowią część planów wzmocnienia połączeń rowerowych między Hull a East Riding.

Trasa będzie przebiegać od granicy miasta przy Bricknell Avenue, aż do Bond Street wzdłuż Victoria Avenue przez Pearson Park i będzie składać się z zmodernizowanych odcinków terenowych, łączących się z Waterloo Street i Charles Street w kierunku centrum miasta.

Większość ścieżek rowerowych będzie oddzielona od ruchu, dzięki czemu odpowiednia dla nowych lub mniej doświadczonych rowerzystów.

„Kończąc prace nad instalacją bezpieczniejszych ścieżek rowerowych na Beverley Road, teraz zaczynamy pracę nad drugorzędną trasą z Hull do East Riding. Mamy nadzieję, że zapewniając bezpieczniejsze i alternatywne trasy zachęci to więcej osób do zmiany nawyków i przyjęcia nowego sposobu podróżowania do pracy”. – powiedział Radny Dean Kirk.

Prace obejmą:

  • Położenie wysokiej jakości nawierzchni dla rowerzystów, odnawianie istniejących ścieżek i usuwanie nierównego bruku, aby zapewnić wygodniejsze i bezpieczniejsze warunki do jazdy na rowerze.
  • Zapewnienie pierwszeństwa rowerzystom i pieszym w miejscach, w których trasa przecina boczne drogi i przekształcenie istniejących funkcji uspokajania ruchu na projekty bardziej przyjazne dla rowerzystów.
  • Poszerzenie istniejących ścieżek rowerowych w celu lepszego dostosowania do przejazdów dwukierunkowych i zapewnienie izolacji od pieszych.
  • Nowe równoległe przejścia rowerowe/piesze na kluczowych skrzyżowaniach, w tym Bricknell Avenue, Chanterlands Avenue, Princes Avenue i Fountain Road.
  • Częściowo wydzielone ścieżki rowerowe wzdłuż Bricknell Avenue, wyposażone w elastyczne pachołki zapewniające fizyczne oddzielenie rowerzystów od ruchu przejeżdżającego (nie ma to wpływu na parkowanie na ulicy).
  • Sygnały niskiego poziomu i sygnały priorytetowe dla rowerzystów na skrzyżowaniach Station Drive/Beverley Road i Charles Street/Freetown Way; w tym ulepszenia przejścia dla pieszych na Beverley Road/Station Drive.
  • Linki do najnowszej infrastruktury rowerowej wdrożonej na Freetown Way i Beverley Road.
  • Oznakowanie tras, w tym zielona nawierzchnia i oznakowanie dróg w celu podkreślenia obecności rowerzystów.

Projekt zostanie zrealizowany przez CR Reynolds, a prace rozpoczną się w poniedziałek 20 września na Bricknell Avenue.

Rada Miasta Hull uruchomiła drugi etap trwającego badania dotyczącego transportu, a teraz prosi ludzi o dzielenie się informacjami o tym, jak daleko podróżują, z jakich tras wolą korzystać i co pomoże im częściej chodzić pieszo i jeździć na rowerze.

Drugi etap będzie również miał na celu zrozumienie, jak zmieniły się nawyki podróżnicze w wyniku pandemii koronawirusa.

Odpowiedzi z ankiet będą stanowić część szerszego projektu zaangażowania, który ma pomóc w planowaniu przyszłości transportu i dróg w Hull.

Możesz wziąć udział w ankiecie tutaj.

 

ŹRÓDŁO: HULLCCNEWS