biznes linkChcę założyć firmę! Decyzja zapadła i co teraz? – Przystępujemy do konkretnych planów: sprawdzamy skrupulatnie obciążenia podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, szukamy możliwości dofinansowania… Słowem wkraczamy w złożony już z samych konkretów proces jej rejestracji i początkowego prowadzenia. Przeczytaj jak przejść przez ważniejsze etapy tego procesu.

Jak wybrać dobrą nazwę dla firmy?
Wybieranie nazwy dla własnej firmy to proces twórczy i przyjemny. Jest to również element bardzo ważny − nazwę trzeba wybrać dobrze. To na jej podstawie klienci będą wyciągać wnioski odnośnie zakresu działalności firmy. Nazwa to także pierwsze wrażenie. Tworząc koncepcję nazwy firmy, początkowo możesz skoncentrować się na indywidualnych preferencjach. Jednak dopiero uzyskanie opinii innych, a zwłaszcza swoich potencjalnych klientów, pozwoli Ci dokonać właściwego wyboru, twierdzi Krzysztof Uszok, dyrektor w Coopers Edge Publishers, wydawca poradnika pt. „Zarządzanie firmą w Wielkiej Brytanii”.
Pamiętaj, że nazwa Twojej firmy to podstawa Twojej marki. Powinna zadziałać, gdziekolwiek jej użyjesz – w rozmowie przez telefon, w logotypie firmy, na oznakowanych materiałach biurowych, reklamowych, stronach internetowych, na umundurowaniu, a także w mediach, których z pewnością użyjesz, by dotrzeć na rynek.
Wybierając nazwę dla swojej firmy, musisz zastanowić się:
Czy chcesz, aby nazwa firmy odzwierciedla to, co robisz – księgowość, sprawy kadrowe, sprzątanie, budownictwo? A może coś bardziej abstrakcyjnego byłoby odpowiednie?
Czy byłby to dobry pomysł, aby umieścić swoje nazwisko (imię) w jej nazwie?
Czy chcesz tradycyjnie brzmiącej nazwy, komunikującej staromodne wartości czy nowoczesnej sugerującej świeże, innowacyjne podejście?
Myśl o przyszłości − unikaj słów i zwrotów, które mogą szybko wyjść z mody.
Jeśli jest prawdopodobne, że będziesz miał stosunki handlowe z zagranicą, sprawdź, czy nazwa nie oznacza niczego niewłaściwego w odpowiednich językach i upewnij się, że może być czytelna i łatwa do wymówienia.
Pomyśl o rozmówcach i klientach − unikaj bardzo długich nazw, dziwnych i niezwykłych. Jeśli masz zamiar reklamować się w katalogach, takich jak Yellow Pages, pomyśl o użyciu nazwy, która pojawi się zaraz na początku alfabetu – jest to równoznaczne z jej wpisem na początku rejestru, doradza Krzysztof Uszok. Jeśli koncentrujesz się na lokalnym rynku dla Twojego produktu lub usługi, zastanów się, czy nie użyć nazwy miasta lub gminy w nazwie firmy.

W jakich urzędach rejestruje się firmę i jak wygląda ten proces?
Będąc przedsiębiorcą indywidualnym, partnerem lub członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba fizyczna, a nie firma, musisz pracować na własny rachunek − i jako taka być zarejestrowany w HM Revenue & Customs (HMRC). Nie oznacza to, że nie można również wykonywać innych prac w charakterze pracownika, ale pracę, którą wykonujesz dla własnej firmy, należy rozliczać jako pracę na własny rachunek.
Kiedy pracujesz na własny rachunek, należy zarejestrować się do podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczenia społecznego (National Insurance [NI]) w HM Revenue & Customs (HMRC). Istnieją trzy sposoby rejestracji:
poprzez Internet na stronie HMRC − zalecane dla większości,
telefonicznie − dzwoniąc na Newly Self-employed Helpline pod numer: 0845 915 4515,
pocztą − przez pobranie, wypełnienie i wysłanie formularza CWF1.
W przypadku osób pracujących na własny rachunek w ramach partnerstwa, każdy z partnerów musi zarejestrować się oddzielnie.

Gdzie można ubiegać się o dofinansowanie rządowe czy inne granty wspierające nowo powstającą działalność gospodarczą?
Rząd udziela wsparcia firmom w zakresie:

  • uruchomienia, rozwoju i osiągania sukcesów,
  • przezwyciężenia istniejących problemów finansowych i gospodarczych,
  • wprowadzania innowacji,
  • w handlu międzynarodowym.

Istnieje szeroki zakres wsparcia ze strony rządu dla podmiotów gospodarczych, nie tylko poprzez dotacje i inne środki finansowania, ale również przez szeroko dostępne doradztwo, informację i inne usługi, w tym także szkolenia, mówi przedstawiciel Coopers Edge Publishers.
Usługi te zostały zebrane w celu usprawnienia i uproszczenia wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach programu Solutions for Business.
Program ten jest dostępny tylko w Anglii. Wsparcie rządu dla przedsiębiorstw w różnych częściach kraju jest inne – w Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej.
Aby pomóc przedsiębiorstwom w czasie recesji, rząd wprowadził pakiet środków finansowych, które mają krótkoterminowe ograniczenia kapitałowe lub szukają inwestycji, by umożliwić ich rozwój. I tak:
Understanding Finance for Business oferuje przedsiębiorcom i firmom doradztwo i wsparcie, aby upewnić się, że rozumieją możliwości uzyskania pieniędzy potrzebnych do rozpoczęcia, utrzymania i rozwoju firmy. Zostaniesz także wprowadzony w proces poszukiwania potencjalnych źródeł finansowania.
Small Loans for Business oferuje kredyty w wysokości do £50 000 dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają gotowy biznes plan, natomiast nie otrzymały kredytów bankowych.
The Enterprise Finance Guarantee zapewnia kredytobiorcom, którym odmówiono standardowej pożyczki z powodu braku zabezpieczenia, gwarancję rządu na kredyt, w sytuacji, gdy posiada się silny biznesplan.
Finance for Business oferuje elastyczne rozwiązania finansowania w postaci pożyczek i kapitału dla firm z realnym do wykonania biznesplanem, które nie są w stanie uzyskać wsparcia od banków komercyjnych i inwestorów.

Jakiej wysokości podatki płacą przedsiębiorcy w Zjednoczonym Królestwie?
Stawki, progi i opłaty, jak również zasady i przepisy, mogą się zmieniać w stosunku rocznym − ogłoszone zmiany są uwzględnione w budżecie państwa i zazwyczaj realizowane od początku roku podatkowego.
W ciągu roku właściciel firmy musi dokonać pewnych formalności – przygotować raporty przychodów oraz uregulować płatności kierowane do różnych organów rządowych. Niektóre z tych raportów są wykonywane na koniec roku podatkowego, niektóre na końcu tzw. okresu rozliczeniowego. Natomiast jeszcze inne mają kwartalny bądź miesięczny termin realizacji.

Jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy na Wyspach?
Uruchomienie firmy może być ryzykowne i nie zawsze sukces jest gwarantowany. Przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na niepowodzenia w pierwszych latach działalności. Odpowiednio 20% nowych firm upada w ciągu pierwszego roku, natomiast 50% w ciągu kolejnych dwóch lat.
Liczby te nie powinny Cię wystraszyć, ale przygotować na niektóre z wyzwań czekających przedsiębiorcę rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki ciężkiej pracy i wiedzy o problemach, jakie mogą się pojawić, nowy biznes może być wielkim sukcesem, komentuje przedstawiciel Coopers Edge Publishers.
Najczęstszymi błędami początkujących biznesmenów są:

  • niewystarczające zbadanie rynku,
  • słabe planowanie finansowe,
  • niechęć do szukania profesjonalnej porady lub jej niezrozumienie w przypadku bariery językowej,
  • brak monitorowania konkurencji,
  • nadmierne inwestycje w środki trwałe.


Artykuł powstał przy współpracy z wydawnictwem Coopers Edge Publishers, które udostępnia kompletny oraz aktualny poradnik pt. „Zarządzanie firmą w Wielkiej Brytanii”. Więcej na temat tej pozycji można znaleźć w serwisie: www.obywatelstwo.org.uk.